Salaspils kartēs – agrāk un šodien

Salaspils novada bibliotēka 26.novembrī plkst. 16.00 aicina uz pasākumu Salaspils kartēs – agrāk un šodien. Jūs gaida tikšanās ar LNB Kartogrāfijas nodaļas vadītāju Andu Jutu Zālīti, karšu izdevniecības Jāņa Sēta galveno redaktoru Jāni Turlaju, Daugavas muzeja speciālistiem Lilitu Vanagu un Mārtiņu Mintauru.

Senākie kartogrāfijas darbi sagatavoti 4.-2.gt. pr.Kr. Babilonijā un Ēģiptē (Aleksandrijas zinātnieks Eratostens sastādīja Zemes karti un noteica rādiusa un meridiāna izmērus). Zinātniskā kartogrāfija radās Senajā Grieķijā un augstāko līmeni sasniedza Ptolemaja darbos (2.gs. pr. Kr.).

Pirmās kartogrāfiskās ziņas par tagadējo Latvijas teritoriju (Kurzemes pussalu) atrodamas 14. un 15. gs. atjaunotajās Ptolemaja kartēs, bet pirmās kartes, kurās samērā precīzi attēlota Latvijas teritorija, sastādītas 16. gs. Vidzeme pirmoreiz detalizēti kartēta 1681-1696, kad sastādītas muižu kartes, apgabalu kartes, kā arī 34 ceļu kartes.

Latviešu valodā pirmā karte izdota 1859. gadā, pirmais atlants – 1861.g. („Atlass ar 17 lantkārtēm”).

Dažādos laikos un pie dažādām varām kartogrāfijas darbus Latvijā veikušas dažādas institūcijas. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas galvenie karšu sastādītāji ir Valsts zemes dienests un Karšu izdevniecība „Jāņa Sēta”, bet karšu sagatavošana mūsdienās tiek bāzēta uz tālizpētes materiāliem – kosmiskajiem un aerofotouzņēmumiem, arvien biežāk izmantojot digitālās kartogrāfijas tehnoloģijas.

Ja Jūs interesē, kā viss augstāk minētais attiecas uz Salaspili likteņupes Daugavas krastos, gaidām jūs 26. novembrī Salaspils novada bibliotēkā!