Ropažu novada Kākciema bibliotēka - reorganizēta 2015. gadā

 
Adrese: Ziedoņi 1, Kākciems,
Ropažu novads, LV–2135
Tālrunis: 67980760; fakss 67918405 
Vadītāja: Inita Bartkeviča
 
Dati uz 01.01.2015.
Krājums – 6360
Lasītāji – 86
Apmeklējums – 466
Izsniegums – 2344
Darbinieku skaits - 1
 
      Ropažu novada Kākciema bibliotēka dibināta 1952. gadā. Bibliotēka atrodas 8 km no novada centra un tā ir vienīgā izglītības un kultūras iestāde Kākciemā. Bibliotēkas krājums tiek komplektēts, ņemot vērā lasītāju intereses un vajadzības. Aktīvi bibliotēku izmanto skolēni, studenti un pieaugušie, kas turpina pašizglītošanos, pedagogi, kā arī pensionāri.
      Bibliotēka vāc un apkopo informāciju par Ropažu novadu un tā iedzīvotājiem. Informācija par bibliotēkas aktivitātēm tiek publicēta “Ropažu Vēstīs”.
 
Bibliotēka piedāvā :
Bibliotēka akreditāta 2011.gada 6.decembrī.
Ar aktuālāko informāciju par bibliotēku var iepazīties arī Ropažu novada mājaslapā