Rīgas rajona bibliotekāru gada noslēguma seminārs Mārupē

      10. decembrī Rīgas rajona publisko bibliotēku darbinieki pulcējās uz kārtējo gada noslēguma semināru, kas šogad norisinājās Mārupē.

Vakaru vadīja un ar skaistām dziesmām mūs priecēja Mārupes kultūras nama vadītāja, mūziķe Ira Krauja

Rīgas rajona bibliotēku metodiķe Evita Gleizde sniedza pārskatu par gada laikā paveikto

 

Siguldas novada Siguldas bērnu bibliotēkas vadītāja Emīlija Šķestere saņēma titulu "Goda bibliotekārs 2008" par lasīšanas kultūras veidošanu bērniem un ilggadīgu devumu bibliotēkas attīstībā

 

Darba jubilejā tika sveiktas:

no kreisās:

Guna Gabrāne (Olaines pag. Gaismu bibl. - 20 gadi );

Dzidra Reiziņa (Mārupes pag. Mazcenu bibl. - 40 darba, 65 dzīves gadi);

Vija Onskule (Inčukalna novada bibl. - 25 gadi).

 

Mācību iestādes beigušie bibliotekāri:

no kreisās:

Rita Germane (Salaspils novada bērnu un jaubiešu filiālbibl. "Avotiņš");

Inita Vilcāne (Salaspils novada bibl.);

Rasma Dombrovska (Baložu pilsētas bibl.);

Anda Priedīte (Salaspils novada bibl.);

Daina Auziņa (Salas bibl.);

Anna Lemeševska (Baložu pilsētas bibl.).

 

Jaunie darbinieki:

no kreisās:

Līga Kazusa (Olaines pilsētas bibl.);

Aiva Grudule (Babītes pag. pašvaldības bibl.);

Aldis Auziņš (Inčukalna novada bibl.);

Evita Gleizde (Salaspils novada bibl.);

Laura Bula (Salaspils novada bibl.).

 

Rīgas rajona padomes Atzinības raksts par ieguldījumu Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas attīstībā Salaspils novada bibliotēkas direktorei Daigai Orbidānei

 

Liels paldies par jauko pasākumu:

Mārupes pagasta Mazcenu bibliotēkas bibliotekārēm:

vādītājai Dzidrai Reiziņai un Solvitai Čipai,

Mārupes pagasta kultūras nama vadītājai Irai Kraujai,

Laikraksta "Mārupes Vēstis" redaktorei Zandai Melkinai

! Visus 2008. gada noslēguma seminārā godinātos bibliotēkārus un nominācijas vari apskatīt šeit, vai sadaļā: Informācija bibliotēkāriem -> Pasākumi