Reģionu galveno bibliotēku speciālisti pulcējas Salaspilī

22. un 23.maijā Salaspils novada bibliotēkā pulcējās Latvijas reģionu galveno bibliotēku speciālisti – metodiķi, kuri veic metodisko un konsultatīvo pārraudzību sava reģiona vietējas nozīmes bibliotēkām - gan publiskajām, gan skolu. Kopumā Latvijā ir 29 reģionu galvenās bibliotēkas, uz semināru pulcējās 34 nozares profesionāļi.
Ziemas sākumā Latvijas Nacionālas bibliotēkas (LNB) kolēģu uzrunāta, Salaspils novada bibliotēka uzņēmās organizēt divu dienu profesionālās pieredzes apmaiņas semināru. Darba programmā tika paredzētas nopietnas un saturā dziļas lekcijas, nozares aktualitātes, erudīcijas treniņš, kā arī ieplānots parādīt novada kultūrvēsturiskās vietas.
Darba cēliens iesākās ar Rolanda Ozola lekciju par bibliotēku iespējām izglītības pārmaiņu procesā. R.Ozols ir biedrības “Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”” viens no līdzdibinātājiem, konsultants personības attīstības, izglītības un pārmaiņu vadības jautājumos, radošās un kritiskās domāšanas treneris un mentors ar 20 gadus ilgu praktisko pieredzi mācīšanas un mācīšanās jautājumos. Savā profesionālajā karjerā bijis skolotājs, klases audzinātājs, izglītības metodiķis, direktora vietnieks, kā arī ilgus gadus vadījis UNESCO asociēto skolu projektu. No 2015. līdz 2019.gadam bija Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” vadītājs. Bibliotēkām ir sava loma un vieta jaunajā izglītības sistēmā. Lai vienotos par to iesaisti mācību procesā, būtiski vienoties par atbildības sadalījumu starp institūcijām. Jāpiemin, ka Salaspils novads tika minēts kā viens no veiksmīgajiem piemēriem Latvijā, kur 1.vidusskola sadarbībā ar bibliotēku īstenoja kopīgu projektu.
Semināra laikā guvām noderīgu un aktuālu nozares informāciju – lektori no LNB runāja par statistikas datu atspoguļojumu kulturasdati.lv, to nepieciešamību, nozīmi un kvalitāti, par reģionu galveno bibliotēku funkciju izpildi darbā ar skolu bibliotēkām. Tikām informētas par Digitālās bibliotēkas satura aktualitātēm – gan vēsturisko skaņu ierakstu un karšu kolekcijām, gan kultūras pieminekļu arhīvu lietu digitalizāciju. Kolēģes no Kuldīgas Galvenās bibliotēkas un Madonas novada bibliotēkas demonstrēja informāciju komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu ikdienas darbā, varējām aktīvi līdzdarboties, tādejādi nostiprinot teorētiskās zināšanas.
Kolēģi no Bauskas Centrālās bibliotēkas organizēja erudīcijas treniņu nozarē, kad visi dalībnieki tika sadalīti komandās. To starpā izvērtās spraiga cīņa, apliecinot gan savas zināšanas, gan paļaujoties uz veiksmi. Salaspils novada bibliotēka tika godam pārstāvēta - deviņu komandu konkurencē iegūta 2. un 3.vieta.
Semināra dalībnieki ekskursijas laikā apmeklēja novada skaistākās vietas - Daugavas muzeju un Salaspils Botānisko dārzu.
 
 
Evita Gleizde
galv. bibliotekāre-metodiķe
Salaspils novada bibliotēka