Rajona bibliotekāru profesionālās pieredzes brauciens

Laikā no 31.augusta līdz 9.septembrim Rīgas rajona pašvaldību bibliotēku darbinieki un pārstāvji no Limbažu, Liepājas, Jūrmalas bibliotēkām piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Horvātijas un Ungārijas bibliotēkām. Braucienā ņēma dalību arī rakstnieks Andris Kolbergs, kurš papildināja apmeklēto bibliotēku grāmatu krājumus ar savu darbu dāvinājumiem. 

Pulas Universitātes bibliotēka

Horvātijā pēc iepazīšanās ar Pulas pilsētas kultūrvēsturiskajām vietām devāmies uz Pulas Universitātes bibliotēku, kura dibināta 1861.gadā. šodien bibliotēkas krājumā ir 230 000 grāmatu un 120 000 periodisko izdevumu. Bibliotēka piedāvā ap 200 sējumu vērtīgas  veco rokrakstu un manuskriptu kolekcijas - 16. un 17. gadsimta inkunābulas un grāmatas, kā arī slaveno istriešu manuskriptus un korespondenci. Dažas no šīm kolekcijām:

 

  • reģionālā kolekcija “Histrica”
  • mūzikas kolekcija (apmēram 2400 audio ierakstu, 700 mūzikas un 2480 audio – vizuālo (CD) ierakstu)
  • Istras komponista Antonio Smareglia (1854-1929) memoriālā istaba
  • grafikas kolekcija (kartografiskie izdevumi, fotogrāfijas, plakāti)

 

Interesanti noformēta viena no bibliotēkas lasītavām, kurā vienu sienu apgleznojuši bibliotēkas lasītāji no šveices. Freska rada fantastisku iespaidu, jo rodas sajūta ka esi nokļuvis citā gadsimtā. Bibliotekārie darba procesi ir līdzīgi kā Latvijā, jo jaunākā kataloga daļa ir elektroniskā, bet vecākā - kartīšu formā, kura pakāpeniski tiek pārveidota elektroniskajā formātā. Bibliotēkā lasa vairāk kā 3 000 studentu un strādā 25 darbinieki, 9no tiem  ir bibliotekāri.

Pulas pilsētas bibliotēka

Horvātijā ir tikai divas bibliotēkas, kas atbilst visiem standartiem un viena no tām ir Pulas pilsētas bibliotēka, kuru mēs apmeklējām. Pulas pilsētas bibliotēka šogad svin savu 50 gadu jubileju. Vērā ņemams fakts, ka Pulas iedzīvotāji ņēma dalību jaunās bibliotēkas tapšanā  - rakstot petīciju pilsētas vadībai. šī prasība tika uzklausīta un nepilnu divu gadu laikā ar pilsētas un valsts finansiālo atbalstu renovēja 140 gadus vecu ēku, kuru agrāk izmantoja militāriem nolūkiem. Tā ar 2004. gadu pilsētai ir jauna un moderna bibliotēka. Bibliotēkai izveidojusies laba sadarbība ar pilsētas pašvaldību un citām iestādēm, organizācijām, kura atspoguļota bibliotēkas konferences telpas fotogalerijā. Tā, piemēram, grāmatu krājuma pārvietošanai no vecajām telpām uz jaunajām bibliotēka organizēja akciju, kurā visu pilsētas skolu audzēkņi nostājās vienā garā ķēdē  un vienas stundas laikā padeva grāmatas. Savdabīgs kolorīts ir vietējo mākslinieku dāvinātajai gleznu galerijai, kura tapusi par godu bibliotēkas atvēršanai.Pulas pilsētas bibliotēka ir centrālā bibliotēka ar 4 filiālēm. šeit strādā 29 darbinieki, tajā skaitā 22 bibliotekāri. Bibliotēkas krājums sasniedz 83 000 vienību. Bibliotēkā ir vairākas nodaļas un tās visas ir pieejamas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, piemēram, nodaļa pensionāriem, kurā jau ir 1200 lietotāju. Krāsainais bērnu nodaļas noformējums pārsteidz un iepriecina mazo lasītāju, piedāvā dažādas aktivitātes radošo darbu izpausmēm.  
Pulas pilsētas bibliotekā

Ungārijas Nacionālā bibliotēka

Ungārijas Nacionālā bibliotēka dibināta 1802. gadā. Tās dibinātājs: ungāru aristokrāts, grāfs Sečeni (Széchényi), kurš uzdāvināja savu grāmatu kolekciju tautai. Nacionālā bibliotēka atrodas Budapeštā, karaļpils viena spārna astoņos stāvos. Bibliotēka ir atbildīga par Ungārijā publicētā un uz to attiecināmā dokumentālā mantojuma (visu veidu publikācijas) krāšanu, bibliografēšanu, glabāšanu un pieejamību. Nacionālajā  bibliotēkā ir aptuveni 8 miljoni iespieddarbu, no tiem 3 miljoni grāmatu. Līdzīgi kā Latvijā  grāmatu katalogs kartīšu formā ir veidots līdz 1986. gadam, bet turpmāk - elektroniskajā formā.

šajā pieredzes apmaiņas braucienā iepazinām citu valstu bibliotēku pieredzi, radām sadarbības iespējas profesionālās informācijas apmaiņai. Ceļojumā ieguvām ne tikai profesionālo pieredzi, bet arī atpūtāmies, iepazīstoties ar Slovēnjas, Horvātijas un Ungārijas skaistākajiem dabas un vēstures objektiem. Slovēnijā neaizmirstamu iespaidu atstāja Postojnas stalaktītu un stalagmītu alas (Postojna jama - tā šo pārsteidzošo dabas veidojumu sauc slovēniski). Horvātijā tika apmeklēta  Pula, kura pazīstama ar saviem Romas laikmeta pieminekļiem, tie ir lieliski saglabājušies arī šodien, vispopulārākais no tiem – amfiteātris Arēna, kur mūsdienās tiek rīkoti koncerti un starptautiskie kinofestivāli. Apmeklējam arī Rovinju - vispopulārāko kūrortvietu Horvātijā. Iegriezāmies Sv. Eifēmijas baznīcā un pēdojām pa vecpilsētas marmora bruģa šaurajām ieliņām, braucienā ar kuģīti. baudījām Adrijas jūras zilgmi. Horvātijā apskatījām arī Plitvices Nacionālo Parku, kas ir iekļauts UNESCO pasaules dabas pieminekļu sarakstā. 10 km garumā plešas 16 Plitvices ezeri, kur katru gadu rodas jauni ūdenskritumi, savienojot ezerus savā starpā. Ungārijā apskatījām Budapeštu: vecpilsētu Budas kalnā ar Zvejnieku bastionu, Varoņu laukumu, Katedrāli un Vācas ielu. Naksnīgās Budapeštas panorāmu skatījām, kuģojot pa Donavu, relaksējāmies Sečeņi peldvietas termālo minerālūdens baseinu kompleksā un baudījām vīnu Jaunavu ielejas vīna pagrabos Egerā. 

 Plitvicas ezeri

  
Rovinja 

 

Braucienā gūtos iespaidus apkopoja Salaspils novada galvenā bibliogrāfe Inita Vilcāne