Rajona bibliotekāri pulcējās Ropažos

 

 

Jau par tradīciju kļuvis Rīgas rajona bibliotekāru gada noslēguma seminārs – svinīgs pasākums, kurš šogad notika Ropažu novadā. Par viesu uzņemšanu rūpējās Ropažu novada Informācijas centra bibliotēkas vadītāja Dace Preija, bibliotekāres Aurēlija Bināne un Biruta Ermansone.

Vispirms semināra dalībnieki iepazinās ar Ropažu novada Informācijas centra bibliotēku, kura savu darbu jaunajās telpās uzsākusi 2005.gada oktobrī un veic apvienotās novada bibliotēkas un Ropažu vidusskolas bibliotēkas funkcijas. Skolotājas Renāte Urtāne un Veronika Stiglica parādīja Ropažu vidusskolas muzeju, kurš šogad izveidots un atklāts par godu vidusskolas 70 gadu jubilejai.Tad semināra dalībniekus ekskursijā pa Ropažiem aicināja Ropažu vidusskolas 11.klases skolnieks Uģis Urtāns. Uzzinājām daudz interesantu faktu par novada vēsturi.

Iepazinušies ar novadu, devāmies uz Ropažu Jauniešu interešu un izglītības centru, lai svinīgā pasākumā godinātu dzīves un darba jubilārus, kā arī apsveiktu tos bibliotekārus, kuriem šis ir pirmais darba gads rajona pašvaldību bibliotēkās. Svinīgo daļu atklāja Ropažu novada Kultūras un izglītības daļas vadītāja Gunta Darbvare. Rīgas rajona padomes Izglītības un kultūras pārvaldes priekšnieks Oļģerts Lejnieks savā apsveikumā izteica prieku un gandarījumu par bibliotekāru paveikto un novēlēja būt tikpat radošiem un darbīgiem arī nākošajā gadā. Salaspils novada bibliotēkas direktore Daiga Orbidāne pozitīvi novērtēja padarīto – šajā gadā notikušo alfabētisko katalogu konkursu - un iezīmēja turpmākos svarīgākos uzdevumus, kuri saistīti ar bibliotēku akreditāciju. Alfabētiskie katalogi konkursā tika vērtēti pēc 10 punktu sistēmas, un maksimālo punktu skaitu ieguva Olaines pilsētas bibliotēka un Mālpils pagasta bibliotēka. Otro vietu ieguva Siguldas pilsētas bibliotēka, bet trešo - Saulkrastu pilsētas bibliotēka. Atzinības rakstus par veiksmīgu līdzdalību konkursā saņēma arī Baldones pilsētas bibliotēka, Ķekavas pagasta Katlakalna bibliotēka un Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka. Inčukalna pagasta bibliotēka saņēma Atzinības rakstu par ieguldījumu iedzīvotāju informatīvās apkalpošanas organizēšanā. Jau otro gadu rajona bibliotekāriem tiek piešķirta nominācija „Gada bibliotekārs”. Par radošu darbu un nozīmīgu ieguldījumu bibliotēkas publicitātes veidošanā šogad to ieguva Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane.

Ar muzikāliem priekšnesumiem svētku gaisotni radīja arī Ropažu mūzikas skolas saksofonistu kvartets un ansamblis „Sarma”.

Kopīgās sarunās un laba vēlējumos pienāca brīdis atvadīties, lai tiktos jaunajā gadā un ar jauniem spēkiem un radošām idejām turpinātu iesāktos darbus.

Paldies visiem svētku organizatoriem, atbalstītājiem un dalībniekiem!