Radošais pavasaris

 

No 20. līdz 25. aprīlim Bibliotēku nedēļas ietvaros Bērnu un jauniešu nodaļā, bērniem bija iespēja darboties radošajā darbnīcā
Smaidi, Saule, siltu smaidu
Savam saules bērniņam!” ,
kur ikvienam bija dota iespēja izkrāsot, izveidot no plastilīna, papīra vai citiem materiāliem savu saulīti.
22. aprīlī pie mums viesojās Salaspils 1. vidusskolas vizuālās mākslas pulciņa bērni ar skolotāju Guntu. Skolotāja bija sagatavojusi trīs paraugus, un bērni varēja izvēlēties, kuru saulīti izgatavot. Paldies skolotājai un bērniem par atsaucību!