Putnu modināšana Salaspilī

Esam sagaidījuši astronomisko pavasari! Daba mostas no ziemas garā miega un mēs tai līdzi. Steigsim modināt arīdzan putnus, lai tie piedzied šo pavasari īpaši koši un skanīgi!
Salaspils novada bibliotēkā 21. marta pēcpusdienā norisinājās Putnu modināšana - Salaspils vidusskolas un Mūzikas un mākslas skolas skolēnu zīmējumu izstādes “Čīčor” atklāšana.
Tās laikā, Mākslas skolas 1. un 2. klases skolēnus, Salaspils lībiešu jauktā kora “Lōja” diriģents Ģirts Gailītis iepazīstināja ar putnu modināšanu, kas ir sena lībiešu tautas tradīcija.
Skolotāju Guntas Lagzdiņas un Evijas Mitkus pavadībā, skolēniem tika mācīta lībiešu tautasdziesma “Tšītšōr”. Putnu modināšanas laikā bērni kaut uz brīdi varēja sajust šo savdabīgo lībiešu tautas rituālu, kopīgi dziedot un iepazīstot lībiešu valodu.
Ja arī jūs jūtat sevī mostamies pavasari, nāciet uz Salaspils bibliotēku un apskatiet putnu izstādi bērnu acīm! Izstāde apskatāma bibliotēkas 2. stāvā līdz pat marta beigām – 31. martam.
Putnu modināšanu kora “Lōja” izpildījumā klausīties aicinām 26. martā plkst. 14.00 pie Ako piemiņas vietas.
 
Teksts: Laura Siliņa
Foto: Bibliotēkas arhīvs
22.03.2023.