Projekts „Mūsu mazā bibliotēka”

Salaspils novada bibliotēka pieaicinot pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” divas grupiņas iesaistījās lasītveicināšanas projektā „Mūsu mazā bibliotēka”, kas paredzēts 4 – 8 gadus veciem bērniem. Projekts norisinājās no 2018. gada maija līdz 2019. gada maijam.
„Mūsu mazās bibliotēkas” mērķis ir attīstīt bērnos lasītprasmi, veicinot lasīšanas kultūru, mudināt uz radošām izpausmēm, kā arī iepazīstināt ar projektā iesaistīto valsts kultūru.
Lasītveicināšanas programma vienlaikus tika īstenota sešās Eiropas valstīs – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā,  Horvātijā un Slovēnijā. Projektā ietilpst sešas bilžu grāmatas. Bilžu grāmatas formāts ir īpaši piemērots bērniem, kas vēl tikai izkopj lasītprasmi, jo ilustrācijas un teksts šajās grāmatās ir vienlīdz svarīgi.
Projektā iesaistītie pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” bērni kopā ar audzinātājām iepazinās  un izlasīja visas sešas grāmatas, rūpīgi izpētīja un apsprieda ilustrācijas. Programmas ietvaros katram no audzēkņiem tika uzdāvināta darba burtnīca, kurā varēja sastapties ar grāmatās iepazītajiem varoņiem, un uzdevumi bija saistīti ar skaitīšanu, lasīšanu, rakstīšanu, zīmēšanu un citām nodarbēm.
„Mūsu mazās bibliotēkas” noslēguma pasākums notika Salaspils novada bibliotēkas bērnu un jauniešu nodaļā. Pie mums ciemojās projekta grāmatas „Nenotikušais atklājums” autors Mārtiņš Zutis. Rakstnieks kopā ar bērniem uzzīmēja stāstu  par kaķi - policistu, kurš dodas uz bibliotēku. Paralēli autora stāstam, katrs no bērniem zīmēja savu stāstiņu uz lapas, un pēc tam, rādot zīmējumus, izstāstīja to citiem.
Paldies visiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem!
Projekts tika īstenots sadarbībā ar izdevniecību „Liels un mazs”.
Projektu līdzfinansēja Eiropas Savienības programma „Radošā Eiropa” un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.