Piņķos aizvadīts Pierīgas reģiona bibliotēku gada noslēguma pasākums

 

10.decembrī Piņķos Kultūrizglītības centrā pulcējās Pierīgas reģiona bibliotēku darbinieki, lai atskatītos uz aizvadīto gadu un godinātu tos bibliotekārus, kuri šogad snieguši ieguldījumu savas bibliotēkas un novada tēla veidošanā, kā arī apaļu darba gadu jubilārus. 
Pagājušajā gadā šādu pasākumu organizēja Ķekavas novada bibliotēka, šogad saimnieka lomā iejutās Babītes novada pašvaldības bibliotēka. Kā pasākumā uzsvēra Piņķu bibliotēkas vadītāja Ilze Valpētere, šis Zirga gads bibliotēkai bijis ļoti darbīgs, kas prasījis ne mazums enerģijas un spēka. Bibliotēka kopš septembra mājo jaunās – gaišās un plašās telpās Kultūrizglītības centrā, un šis pasākums bija iespēja ar jauno Piņķu bibliotēkas tēlu iepazīstināt arī kaimiņnovadu bibliotekārus.
Iepazīstot Babītes novadu, Pierīgas reģiona bibliotēku pārstāvji dienas pirmajā pusē devās ekskursijā, kuras gida lomu uzņēmās Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence. Dienas turpinājumā viesiem bija iespēja aplūkot Piņķu bibliotēkas jaunās telpas, prezentācijā sekot līdzi bibliotēkas celtniecības darbiem un pārvākšanās procesam.
Pasākumā svinīgā ceremonijā tika pasniegts apbalvojums "Gada bibliotekārs", ko šogad par radošu pieeju un mērķtiecīgu darbu vietējo kultūras vērtību saglabāšanā saņēma Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane, kura ar savu entuziasmu un paveikto veicinājusi ne tikai sava novada, bet arī kopējo Pierīgas reģiona bibliotēku tēlu.
Par aktīvu pašizglītošanos un atbildīgu bibliotekāro darbu atzinības rakstu saņēma Salaspils novada Dienvidu filiālbibliotēkas vadītāja Dace Mosāne. Savukārt Mālpils novada Sidgundas bibliotēkas vadītāja Irēna Zutere - par attieksmi un personīgo ieguldījumu bibliotekārajā darbā.
Pasākumā tika sveikti arī Pierīgas reģiona darba jubilāri – 35 darba gadu jubilejā - Agnese Jakovele (Olaines novada Jaunolaines bibliotēka) un Mārīte Ķempele (Ķekavas pagasta bibliotēka); 30 - Vija Rūkle (Krimuldas novada Turaidas bibliotēka), Marija Aļeksejeva (Inčukalna novada bibliotēka) un Anastasija Kargapoļceva (Olaines bibliotēka); 20 - Inta Petrova (Sējas novada Pabažu bibliotēka), Maruta Birzniece (Salaspils novada bibliotēka) un Daiga Orbidāne (Salaspils novada bibliotēka).
Šogad trīs reģiona bibliotekāres ir absolvējušas Latvijas Kultūras koledžu un bibliotekāru saimei pievienojušies pieci jauni darbinieki.
Pasākuma apmeklētājus priecēja Babītes mūzikas skolas audzēkņu sniegtais koncerts, kurā priekšnesumus sniedza gan stīgu instrumentu, gan kokles, gan akordeona spēles meistari.
 
 
Teksts: Lelde Drozdova-Auzāne,
Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: Lelde Drozdova-Auzāne, Ketija Klempnere