Pilsētas iedzīvotāji iepazīstas ar bibliotēku

9.septembrī bibliotēkā viesojās Salaspils Dienas centra apmeklētāji.