Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru Novadpētniecības seminārs Mālpilī 9.maijā

Mākslinieku Oto un Martas Skulmes mājas
Maijā Pierīgas reģiona  publisko bibliotēku bibliotekāri viesojās Mālpils novada bibliotēkā. Novadpētniecības seminārā bija iespēja gūt ieskatu par Mālpils novada bibliotēkas paveikto novadpētniecības darbā, kā arī ar Mālpils novadu. Novada domes priekšsēdētāja Solvita Strausa savā uzrunā atzinīgi novērtēja bibliotēkas kā iedzīvotāju socializācijas centra darbu un uzteica visu Mālpils kultūras iestāžu veiksmīgo sadarbību. Seminārā ar interesantu tēmu „Senā Mālpils novada teikās un vēstures avotos” uzstājās lektore - kultūrvēsturniece Dr.art. Ieva Pauloviča. Novada teikas un leģendas stāstīja Mālpils vidusskolas skolēni. Daudziem kolēģiem tā bija pirmā viesošanās Mālpilī, tāpēc ļoti izzinoša bija  ekskursija pa novada kultūrvēsturiskajām vietām- „Skulmju”  māju-muzeju un Mālpils muižu. Atraktīvo un zinošo  gidu stāstījums ekskursiju padarīja vēl aizraujošāku. Ceram, ka viesošanās rosinās kolēģus apmeklēt Mālpili kopā ar savām ģimenēm un bibliotēku lasītājiem.
 
Mālpils novada bibliotēkas vadītāja
Ausma Čīma