Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru noslēguma pasākums kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”

Pierīgas reģiona publisko bibliotēku profesiju pārstāvji 14. decembrī pulcējās kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”, lai apskatītu Ulbrokas bibliotēku un jauno telpu paplašinātās darba iespējas. Pētera Brūvera lasītavu un autora kolekciju. Iepazītu Ulbrokas bibliotēkas pētnieku darbu un piedalītos rakstu krājuma “Pēters Brūveris. Raksti un domraksti” atvēršanā, ko “garšīgi” un sirdssilti pasniedza “Radio mazās lasītavas” lasītājs un pasākuma vadītājs Gundars Āboliņš. Viss turpmākais ir strukturēta kompozīcija, izteiksmīgs Anšlava Eglīša rakstītais vārds un stāsts par līdzcilvēkiem. Pareizie vārdi pareizā brīdī, papildinot tos ar lasījumiem no minētā izdevuma, uzzinām par rakstu krājumā apkopoto saturu, ko literatūras pētnieki Ieva E. Kalniņa un Ingus Barovskis apskatījuši dzejnieka daiļrades sākumposmā. Savukārt Janīna Kursīte pētījusi skaņu atdarinājumu Pētera Brūvera bērnu dzejā. Izdevums izdots apgādā “Zinātne” ar Ropažu novada pašvaldības finansiālu atbalstu un tiek dāvināts katrai Pierīgas reģiona publiskajai bibliotēkai Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Saulkrastu, Salaspils, Siguldas novados.

Bibliotekāru satikšanās ir klātesamība notiekošajā, lai pateiktos ikviena cilvēka ikdienas darbam, lai  pastāstītu, ka mums ir svarīgi cilvēki, kas savā profesijā rīkojas mīlot. Šogad jo īpaši tiek sveiktas bibliotekāres Dainuvīte Markelova un Maiga Gasparoviča, kas  šajā profesijā nostrādājušas piecdesmit darba gadus, trīsdesmit piecus gadus bibliotēkas nozarē strādā Inita Vilcāne, divdesmit piecus – Rasma Dombrovska, divdesmit – Alda Ūberga, Antra Zača. Neiztrūkstoša un tradicionāla ir  izglītību ieguvušo un jauno darbinieku sveikšana. Salaspils novada bibliotēkas darbinieku metodiskais darbs ar Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāriem ir  profesionāli strukturēts un atbalstošs. Paldies Salaspils novada bibliotēkas direktorei Daigai Orbidānei par sadarbību ar jauno novadu vadību.

Paldies Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vitai Paulānei un Ropažu novada Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta vadītājai Sanitai Tībergai, Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītājam  Oļģertam Lejniekam, kultūras speciālistam Armandam Leimanim par atbalstu ikdienā un svētkos Ropažu novada pašvaldības septiņām bibliotēkām. Paldies Ropažu novada Sabiedrisko attiecību nodaļai par pasākumu video sižetu, paldies kultūras centra “Ulbrokas Pērle” kolektīvam par sadarbību.

Laikā, kad  dzīves krustpunktos mēs pārdzimstam un atgriežamies tajā vietā, kas mūs stiprina, ir vēlme sakārtot domas, nomierināt sirdsprātu un zināt, ka apzinātība un  klātesamības sajūta ir vienīgais, uz ko var paļauties. Uz tikšanos Jaunajā 2023. gadā!

 

Daiga Brigmane, Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
2022. gada 17. decembris