Pierīgas reģiona bibliotēku darbinieki gada noslēguma pasākumā tiekas Ādažos

 

 9. decembrī Ādažu Kultūras centrā pulcējās Pierīgas reģiona bibliotēku darbinieki, lai atskatītos uz aizvadīto gadu un godinātu tos bibliotekārus, kuri šogad snieguši ieguldījumu savas bibliotēkas attīstībā. Viesiem bija iespēja aplūkot Ādažu novada no jauna atvērto bibliotēku Gaujas ielā 27B, kas šogad no Ādažu vidusskolas pārcēlās uz jaunām telpām Ādažu centrā, iepazīt Ādažu Kultūras centru tuvāk, īpaši  - ekspozīciju Ādažu Vēstures un Mākslas galerijā, kā arī aplūkot izstādi „Mazās gaismas pilis Latvijā”. Visiem bija patīkami iepazīt Ādažus no putna lidojuma, skatot filmu. Ar koncertu priecēja Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi – Dmitrijs Tarasovs un Kitija Blūma, pedagogi – Uģis Roze, Māris Pūris un Kristīne Savicka. Ar Ādažu un bibliotēkas vēsturi iepazīstināja vēsturniece Elita Pētersone. Par Kultūras dzīves aktivitātēm Ādažu novadā iepazīstināja Kultūras centra vadītāja Linda Tiļuga.  Klātesošos uzrunāja Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, Pierīgas reģiona galvenās bibliotēkas vadītāja Daiga Orbidāne, Ādažu bibliotēkas vadītāja Mirdza Dzirniece un citi. Pasākuma svinīgajā daļā tika sveikta darba jubilāre Ilmāra Biteniece, kura Siguldas novada bibliotēkā nostrādājusi 25 gadus, un jaunie darbinieki. Atzinība par pašizaugsmi un pilnveidošanos tika izteikta Diānai Straumei (Baldones novada bibliotēka), Dainai Auziņai (Babītes novada pašvaldības filiālbibliotēka Salas pagastā) un Lienei Reniņai (Sējas novada bibliotēka).  Īpašs paldies par darbu tika teikts kolēģēm, kuras 2015.gadā pārtraukušas darba attiecības Agnesei Jakovelei no Olaines novada Jaunolaines bibliotēkas un Inārai Ancikēvičai no Olaines bibliotēkas.

Pateicība no Ādažu bibliotēkas Ādažu novada domei, Ādažu novada domes priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam, Sabiedrisko attiecību speciālistei Monikai Grieznei, Kultūras centra vadītājai Lindai Tiļugai un darbiniekiem, Ādažu mākslas un mūzikas skolas vadītājai un pedagogiem, Ādažu vēstures un mākslas galerijas vadītājai Elitai Pētersonei, Port Hotel un Ivetai Līdumai-Mullai, Ādažu čipsiem.

Patiess prieks par kopā būšanu un pavadīto dienu Ādažos!

Ilmāra Biteniece, Siguldas novada bibliotēka                                                Uģis Roze

Teksts: Ādažu bibliotēkas kolektīvs
Foto: Ketija Klempnere