Pierīgas reģiona bibliotēku darba seminārs

         2010.gada 3.februārī notika Pierīgas reģiona bibliotēku darbinieku pirmais darba seminārs. Semināra pirmajā daļā bibliotēku darbinieki tika sadalīti 2 grupās, lai:
  • piedalītos praktiskajās nodarbības pie multifunkcionālām iekārtām,
  • iepazītos, kā notiek automatizēta lasītāju apkalpošana, grāmatu izsniegšana/saņemšana, vajadzīgā izdevuma rezervēšana un nodošanas termiņa pagarinājuma pieprasīšana no interneta.
         Semināra otrā daļa tika veltīta tēmai „Budžeta pārvaldīšana pārmaiņu laikā. Kā plānot, saglabāt un vairot naudu”, kuru vadīja eksperti no Naudas plānošanas centra.      
    
         Semināra mērķis bija palīdzēt izprast:
  • kā plānot naudu, atturēties no liekiem tēriņiem un saprast, kur var ietaupīt;
  • kā pasargāt sevi un savu ģimeni no neparedzētiem izdevumiem;
  • kas jāievēro, slēdzot līgumus un uzņemoties saistības.