Pierīgas reģiona bibliotekāri iedvesmu gūst Cēsu novadā

 

 
Jau vairākus gadus pēc kārtas Pierīgas reģiona bibliotekāri augusta pēdējo piektdienu aizvada, lai gūtu pieredzi kādā no Latvijas bibliotēkām. Šogad mēs, 47 bibliotekārie darbinieki, devāmies uz Cēsu novadu, kur apmeklējām Cēsu Centrālo bibliotēku un Amatas novada Līvu bibliotēku.
Cēsu Centrālā bibliotēka atrodas pilsētas centrā, atjaunotā un renovētā ēkā. Atjaunotajā pagrabstāvā atrodas krātuve un daļa aktīvā krājuma, 1.stāvā – pieaugušo apkalpošanas nodaļa un jauniešu telpa, 2. stāvā – bērnu apkalpošanas nodaļa, Periodikas lasītava un plašais un apjomīgais Novadpētniecības krājums, jaunizbūvētajā 3.stāvā - Administrācija un Mācību – apspriežu telpa.
Bibliotēkas atjaunošana sākās 2013. gadā. Apmeklētājiem tā ir atvērta kopš 2015.gada februāra. Projektu finansēja Cēsu novada pašvaldība un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Ēkas rekonstrukcijas projektu izstrādāja arhitekta Jura Pogas birojs, kas projektējis arī jauno Vidzemes koncertzāli „Cēsis”. Šeit pilnībā saglabāts ēkas vēsturiskais veidols. Īpašs akcents ir jumta stikla logi jeb gaismas skursteņi. Tumsā te vērojamas varavīkšņu krāsu spēles.
 
Atjaunojot ēku, arhitekti uz balkona grīdas atklājuši dekoratīvās flīzes ar tulpju un pusmēness ornamentiem, un izlēmuši to izmantot kā interjera galveno akcentu. Līdz ar to interjera dizainā akcentēts stilizēts tulpīšu motīvs, kas saskatāms gan uz stikla sienām, gan uz griestu dekoratīvajām plāksnēm. Savukārt balkona grīda izklāta ar autentiskām flīžu kopijām, kuras izgatavotas Latvijā.
Cēsu Centrālā bibliotēka ir reģiona galvenā bibliotēka un tās metodiskajā pārraudzībā ir 8 novadu 64 bibliotēkas (29 publiskās bibliotēkas un 35 skolu bibliotēkas). Kopumā bibliotēkā strādā 16 bibliotekārie darbinieki. Novadu bibliotēku darbiniekiem tiek organizēti profesionālās pilnveides pasākumi – semināri, praktiskas apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni u.c. Visas novadu publiskās bibliotēkas pabeigušas rekataloģizācijas darbu un uzsākušas automatizētu lietotāju apkalpošanu. 
Amatas novada Līvu bibliotēka no 2013.gada atrodas plašās telpās, pašā ciemata centrā. Bibliotēkai izveidojusies laba sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem un Drabešu sākumskolu. Bibliotēkā regulāri notiek aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Bibliotēkā rasts veiksmīgs funkcionālais risinājums – vienā telpā izvietots gan grāmatu krājums, gan datori. Telpā izvietotas plašas izstādes. Bibliotēkā strādā viens darbinieks, krājums neliels - ~6 tūkstoši, no ~2000 pagasta iedzīvotājiem bibliotēku apmeklē ~300. 
Esot Cēsīs, izmantojām iespēju doties ekskursijā pa pilsētu. Mūsu gids interesanti un ar humoru ieskicēja Cēsu pilsētas vēsturi, spēja atklāt pilsētas šarmu un gadsimtu gaitā saglabāto senatnes elpu.
Dienas programmu papildināja Vidzemes koncertzāles „Cēsis” apmeklējums.
Beidzamo gadu laikā esam piedalījušās daudzās mācību ekskursijās, apmeklējot jaunās vai rekonstruētās bibliotēkas. Katrā braucienā esam guvuši jaunas un noderīgas atziņas.
 
Apkopoja:
Evita Gleizde,
galv. bibliotekāre-metodiķe
Salaspils novada bibliotēka
Foto: K.Klempnere