Pierīgas publisko bibliotēku darbinieku 2010.gada noslēguma seminārs Saulkrastos

Pasākuma programma:

10.00 Saulkrastu Ev. lut. Baznīcas apmeklējums / Draudzes mācītāja Ivo Pavloviča uzruna un ērģelnieces Beātes Gekas koncerts

10.45 – 11.30 SIA ,,Bemberi” bibliotēkas kafejnīcas un Saulkrastu novada bibliotēkas apmeklējums

11.30 – 13.00 ekskursija pa Saulkrastiem

13.00 - 16.00 Saviesīgā daļa viesnīcā ,,Baltic Inn” Smilšu ielā 7, Saulkrastos / pasākumu ar dziesmām un ģitārspēli kuplinās Pēterupes Ev. lut. baznīcas draudzes mācītājs Ivo Pavlovičs