Pierīgas bibliotekāri pulcējas Olainē

 
7. decembrī Olaines Kultūras centrā pulcējās Pierīgas reģiona bibliotēku darbinieki, lai atskatītos uz šajā gadā paveikto un godinātu tos bibliotekārus, kuri šogad snieguši ieguldījumu savas bibliotēkas un novada tēla veidošanā, kā arī sveiktu darbiniekus apaļajās darba jubilejās.
 
Par tradīciju kļuvušais pasākums katru gadu tiek rīkots citā pašvaldībā, tādējādi dodot bibliotekāriem iespēju paviesoties kaimiņu novados un iepazīt to bibliotēkas. Šogad astoņdesmit Pierīgas bibliotekāri tikās Olainē, kur Olaines Bibliotēkas vadītāja Anastasija Kargapoļceva ar saviem darbiniekiem gādāja par svētku izdošanos.
Pasākuma ietvaros bibliotekāri apskatīja jauno, šajā gadā renovēto Olaines 1. vidusskolas bibliotēku, kura pēc lieliem pārbūves darbiem tapusi par modernu, plašu, divstāvu "māju" grāmatām un radošu kultūras telpu olainiešiem. Dienas gaitā viesi apmeklēja arī Olaines Bibliotēku.
 
Pasākuma svinīgajā daļā klātesošos sveica Olaines domes priekšsēdētāja vietniece Inta Purviņa, savā uzrunā teikdama, ka bibliotekāri pilda misijas darbu un ir nozīmīgi informācijas pakalpojuma sniedzēji: "Par šo misiju, ko jūs esat uzņēmušies, līdzcilvēki jums ikdienā saka lielu paldies un priecājas kopā ar jums, jo var lasīt grāmatas un saņemt vajadzīgo informāciju. Novēlu, lai šajā darbā piepildās jūsu ilgas un sapņi!"
 
Kā katru gadu, pasākumā tika pasniegts apbalvojums Gada bibliotekārs. Šogad "Gada bibliotekārs 2016", saņēma Ropažu novada bibliotēkas vadītāja Dace Smukša – viņa ar savu entuziasmu un enerģiju veicinājusi Ropažu novada bibliotēku sistēmas sakārtošanu un bibliotēku tēla atpazīstamību ārpus novada robežām.
Pasākumā tika sveiktas arī Pierīgas reģiona darba jubilāres: 45 gadus nostrādājusi Konstantina Jēkabsone (Krimuldas novada Lēdurgas bibliotēka); 40 – Anna Lemeševska (Baložu pilsētas bibliotēka) un Dace Krilovska (Mālpils novada bibliotēka); 35 – Irene Zutere (Mālpils novada Sidgundas bibliotēka), Ligita Zīverte un Vaira Karlsone (Siguldas novada bibliotēka); 25 – Dainuvīte Bērziņa (Allažu pagasta bibliotēka), Anita Ceble (Krimuldas novada Atmodas bibliotēka) un Solvita Čipa (Mārupes novada Mazcenas bibliotēka); 20 – Liene Reniņa (Sējas novada bibliotēka).
Vēl šogad divas reģiona bibliotekāres ir absolvējušas Latvijas Kultūras koledžu, un bibliotekāru saimei pievienojušies trīs jauni darbinieki.
 

Pasākumā viesus priecēja Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts, kurā priekšnesumus sniedza gan vokālā soliste, gan dažādu instrumentu spēles jaunie talanti.

 

Mārīte Rūja,
Olaines novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: K.Klempnere