Piemiņas koncerts Knuta dienā

           
            Ne gudrība, ne dusma nenāk prātā
            Tik tīra debess
                                    Tā kā izraudāta
            Un bailes nenospiež un nesūrst kauns
            Un uznāk mēness nepazīts un jauns
            Un zvaigznēs zaļganās un ogļu zilgās
            Pat karstā kāre pārtop ilgās
            Un svītru pavelk putna kliedziens sīks
            Cik mūžs ir īss
                                    Cik tas ir bezgalīgs
                                                           /K.Skujenieks/

 

            … salaspilietes, tradicionāli Knuta dienas pasākumu vadītājas Janas Kolbinas-Birznieces ievadvārdi 2022.gada koncertā, kas veltīts 25.jūlijā mūžībā aizgājušā dzejnieka, atdzejotāja, Goda salaspilieša Knuta Skujenieka piemiņai. Sirdssiltuma un atmiņu ieskauts, 25.septembrī tas izskanēja Salaspils Romas katoļu baznīcā. Ģimene, lēģera biedri, draugi, daiļrades cienītāji un mūziķi atvasaras saules sildītā svētdienas pēcpusdienā kopīgi piepildīja dzejnieka vēlēšanos, lai Knuta dienas tradīcija turpinātos un šogad - lai skanētu Ukrainas atbalss. Tā smeldzīga ielija klātesošajos ar Knuta atdzejotu un audioierakstā lasītu ukraiņu dzejnieka Tarasa Ševčenko dzejoli „Novēlējums”. Salaspils senioru vokālā ansambļa Otrada soliste Olga Vandilovska ukraiņu autora dzejoli lasīja oriģinālvalodā.

Dzejnieks skanēja nošu rakstos, kuru autori Imants Zemzaris, Pēteris Plakidis, Dace Aperāne, Pēteris Vasks, Georgs Pelēcis un Imants Kalniņš Knuta Skujenieka tekstus sadzirdējuši un pierakstījuši vokālos un instrumentālos skaņdarbos. Mūzikas apskatnieks Orests Silabriedis gida lomā koncertprogrammā veidoja īsstāstu pieturas par komponistu un Knuta muzikālajiem krustojumiem. Kas no šiem satikšanās brīžiem tika atstāts mākslas pasaules dārgumu lādē, to soprāns Viktorija Pakalniece, pianiste Agnese Egliņa, klarnetists Guntis Kuzma filigrāni, ar pietāti, atbildības sajūtu un augsti profesionāli dāvāja klausītājiem. Akadēmisko darbu virkni noslēdza komponista G.Pelēča dziesmu cikls ''Ne gudrība, ne dusma nenāk prātā. Septiņi Knuta Skujenieka dzejoļi soprānam, klarnetei un klavierēm'', kas 2018.gadā Mazajā Mežotnes pilī piedzīvoja pirmatskaņojumu un kategorijā „Gada jaundarbs” Lielajā mūzikas balvā kļuva par laureātu. Baznīcas jumta korē un varbūt vēl augstāk aizsniedzās Knuta dienas viesu, dalībnieku un draudzes kora izskaņā vienoti dziedātā I.Kalniņa kompozīcija „Lūgšana”.

Salaspils novada bibliotēka pateicas Romas Katoļu baznīcas prāvestam Ilmāram Tolsovam par nama un saimes atvērtību un Knuta dienas laipno uzņemšanu! Paldies visiem māksliniekiem, atbalstītājiem un iesaistītajiem par pasākuma sekmīgu norisi!

Foto: Iveta Berga