Pieejams tīmekļsemināra “Finanšu pratība, medijpratība un bibliotēkas” ieraksts un prezentācijas