Pa terora ceļu: Filma par to, kā sākās komunistiskais genocīds

 

5. decembrī plkst. 18.00 Salaspils novada bibliotēkā notiks tikšanās ar Krievu pilsoniskās sabiedrības veicināšanas un krievu emigrantu atbalsta asociācijas (AREM) valdes priekšsēdētāju Dmitriju Savinu un vēsturnieku Andreju Gusačenko. Tikšanās laikā tiks demonstrēta AREM radītā filma “Pa terora ceļu…”, kas vēsta par PSRS komunistiskā režīma genocīda politiku. Vai ir pamats apgalvot, ka lielinieku politika bija tieši genocīds, nevis tikai slepkavību virkne? Vai krievu tauta bija pirmais komunistiskā genocīda upuris? Kā tika radīta terora mašinērija, kas okupācijas laikā tika ieviesta arī Latvijā un pārējās Baltijas valstīs? Vai tagadējās Krievijas režīms uzskatāms par neopadomju režīmu? Uz šiem jautājumiem sniedz atbildes filma “Pa terora ceļu…” Pēc filmas Andrejs Gusačenko iepazīstinās ar “Baltās emigrācijas” vēsturi Latvijā un tās traģisko likteni jau pirmajās padomju okupācijas dienās.

5 декабря в Саласпилсе состоится встреча, во время которой будет продемонстрирован подготовленный Ассоциацией развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ) фильм «Путем террора...», рассказывающий о геноцидной политике коммунистического режима РСФСР-СССР. Есть ли основания утверждать, что большевицкая политика была именно геноцидом, а не «просто» рядом массовых убийств и «эксцессов»? Был ли русский народ первой жертвой коммунистического геноцида? Как создавалась машинерия террора, в годы советской оккупации принесенная в Латвию и другие балтийские страны? Является ли режим в современной России неосоветским? На все эти вопросы создатели фильма постарались дать краткий, но исчерпывающий ответ. После демонстрации фильма краткий доклад о русской Белой эмиграции в Латвии и ее трагической судьбе в первые дни советской оккупации сделает историк, научный ассистент Института истории Латвии, докторант Латвийского университета Андрея Гусаченко. Завершающей частью встречи станет дискуссия, в которой могут принять участие все желающие. Вход свободный.