Novadpētniecības seminārs 2016. gada 5. oktobrī

Salaspils novada bibliotēka sadarbībā ar

Siguldas novada bibliotēku  aicina
Pierīgas reģiona publisko bibliotēku
bibliotekārus uz novadpētniecības semināru
2016. gada 5. oktobrī
Morē
 
Programma
 
10:00
Tikšanās pie Mores Tautas nama (ēkā atrodas arī bibliotēka)
Adrese: Siguldas iela 13, More, Mores pagasts, Siguldas novads.
 
10:00 – 10:50
Mores pagasta bibliotēkas apskate, rīta kafija, filma par Mori “Latvijas stāsti. Mores kaujas”.
 
11.00 – 11.10
 
 
 
11.10 – 12.10
 
 
12.15 – 13.15
Novadpētniecības seminārs Mores Tautas namā:
1. Kultūras pārvaldes  vadītājas uzruna (Inga Krišāne vai Iveta Ārgale),
2. Novadpētniecības darbs Siguldas novada bibliotēkās (Ligita Zīverte,
       Ivonna Kļaviņa)
 
3. Pieredze projekta „Satikšanās Mores stāstos” veidošanā (Argita Poriete, Indra Čekstere)
 
4. „Tradīciju burtnīcas – iecere, idejas un sagatavošana” - pieredze par  mutvārdu liecību saglabāšanu novadpētniecības darbā (lektore LKA Zinātniskās pētniecības centra pētniece, dr. art. Ieva Vītola)
 
13.30- 14.10
Pusdienas brīvā dabā (Mores muzeja teritorijā)
 
14.15- 15.15
Mores Kaujas muzeja apmeklējums
 
 
Mores Tautas nama adrese: Siguldas iela 13, More, Mores pagasts, Siguldas novads;
Mores muzeja adrese: “Kalna Kaņēni”, Mores pagasts, Siguldas novads.
Apģērbs – brīvais stils, atbilstoši piemērots klimatiskajiem apstākļiem, jo pusdienas paredzētas brīvā dabā.
 
 
Kontaktinformācija:
Ligita Zīverte, Iveta Hamčanovska tālr. 67700865 vai Ivonna Kļaviņa tālr. 64147200;
 
Evita Gleizde, tālr. 67387156