Noslēdzies Daugavas projekts

 

Iesaistoties projektā „Daugavas kolekcija Salaspils novada bibliotēkā”, tika atjaunināts bibliotēkas krājums ar Daugavas tematikai veltītiem iespieddarbiem- seniespiedumiem, CD, zinātniskajām monogrāfijām un rakstu krājumiem, albumiem un uzziņu izdevumiem, kā arī daiļliteratūru u.c. Īpaši pozitīvi vērtējama iespēja iegādāties Bernharda Mednīša gleznu „Daugava” (mākslas darbs gleznots 20. gs. 30. gados pie Saulkalnes). Jaunajās bibliotēkas telpās tai ir ne tikai kultūrvēsturiska, bet arī estētiska nozīme.

Projekta gaitā par pašvaldības līdzekļiem ir nopirktas izstāžu vitrīnas, kurās iekārtota izstāde „Daugavas kolekcija.”

 

 

Atbilstoši lasītāju pieprasījumam un interesei, krājumu ceram  papildināt arī turpmāk ar Daugavas tematikai veltītiem materiāliem. Vairāki salaspilieši ir atsaukušies mūsu aicinājumam bagātināt kolekciju ar  Daugavas skatu kartēm, grāmatām un preses kopijām.

Projektu atbalstīja biedrība Daugavas Savienība”, tā kopējās izmaksas ir Ls. 822.40

Iegādātie iespieddarbi ir kataloģizēti un meklējami interneta vietnē www.biblioteka.salaspils.lv