Mūžībā devies dzejnieks Knuts Skujenieks (1936-2022)

 

 
25. jūlijā no mums šķīrās Dzejnieks un  atdzejotājs, „Goda  salaspilietis” Knuts Skujenieks.
„Apaļš puika es uzaugu - tā auga un dzīvoja Dainās” (K.S.). Knuts neuzauga apaļš.
Vecāku zaudējums, karš, ieslodzījums Mordovijas nometnē iemācīja raudzīties uz dzīvi citādi - ik mirkli būt savā zemē ar skatu  pasaulē.
Visas strāvas un strāvojumi sagūluši Knuta tekstos.
Kas Knuts mums ir?
Daļa no mums. Lielais Režisors  Knuta dienā.  Ceļa vedis  literatūrā, kultūrā un mākslā.
Nesalauzts Brīvības paudējs salaspiliešiem no saieta laikiem Laukskolas pirtiņā, pirmajos Daugavas svētkos  līdz Ukrainas traģēdijai.  
Labvēlīgi gudrais smējējs. Draugs. Mēs bijām viens pie otra līksmes un raižu dienās. Gadu viedumā un vecuma nespēkā. Kā Knuts pats sacīja: „Mēs palīdzam viens otram dzīvot!
Gaišāk par ziediem un vasaru atmirdzēs Atmiņa.
 
Vieglu ceļu Mūžībā, Knut!
 
Atvadīšanās no Knuta Skujenieka notiks sestdien, 30. jūlijā plkst. 10:00
Rīgas Krematorijas Lielajā zālē
Varoņu ielā 3a