Mazo “pūčulēnu ” pirmā nodarbība

Grāmatas ir nemainīga vērtība visos laikos. Lasīšanas tradīcija sākas ģimenē, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai vecāki lasītu bērniem priekšā, tādejādi veicinot lasītprasmi un lasītprieku. Kopā lasīšana satuvina vecākus un bērnus.
„Grāmatu starts“ ir lasīšanas veicināšanas projekts 3 - 4 gadus veciem bērniem, kas uzrunā un iesaista lasīšanā ģimenes, rūpējas par pirmsskolas vecuma bērnu lasītprieku, lasītprasmi. Programmas mērķis ir radīt bērnos interesi par lasīšanu un grāmatām. Tā ir kvalitatīva un lietderīga laika pavadīšana ģimenei.
Šī projekta ietvaros arī Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļa piedāvāja bērniem un viņu ģimenēm apmeklēt “Pūčulēnu skolu”, kopā lasīt un radoši darboties. Kopā skoliņai pieteicās 25 bērni, un tika izveidotas divas grupiņas.
12. un 14. janvārī tika aizvadīta pirmā nodarbība, kurā ģimenes tika iepazīstinātas ar bibliotēku un tās piedāvātajiem pakalpojumiem. Pēc tam vecāki un bērni pastāstīja par sevi un savām lasīšanas tradīcijām.  Mazajiem “pūčulēniem” tika izrādītas dažādas gan izzinošas, gan izklaidējošas grāmatiņas. Kopā tika izspēlētas jautras un attīstošas spēles. Noslēgumā katrs izveidoja savu pūcīti.
Paldies vecākiem par ieinteresētību un atsaucību!