Literatūras izstāde „Ar lācīti Tobiasu kabatā” Bērnu un jauniešu filiālbibliotēkā "Avotiņš"

 

Tā ir patiešām laba literatūra, un pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērns tajā var justies droši un rast pavedienus savas vērtību izpratnes veidošanai”.

Ilze Stikāne par rakstnieka J.Zvirgzdiņa daiļradi

 

Līdz 12. martam Salaspils Bērnu un jauniešu filiālbibliotēka „Avotiņš” piedāvā saviem lasītājiem apskatīt iemīļotā bērnu rakstnieka Jura Zvirgzdiņa 70. gadu jubilejai veltīto literatūras izstādi - „Ar lācīti Tobiasu kabatā”. Ekspozīcijā var aplūkot gan rakstnieka grāmatas par plīša lācīti Tobiasu, kurš kļuvis par autora līdzgaitnieku, jo parasti sēž viņa krūšu kabatiņā un piepalīdz draugam ar padomiem, gan arī citus J. Zvirgzdiņa literārus darbus bērniem.

Izstāde var būt interesanta ne tikai bērniem, bet arī pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem.