Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka izsludina konkursu Voldemāra Caunes balvai "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jaunie

 

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka izsludina konkursu Voldemāra Caunes balvai "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem", kuru piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas. Konkursu uz Balvu organizē Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka. Konkurss tiek organizēts kopš 2007.gada.

 

Pieteikumi 2017. gada Voldemāra Caunes balvai "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem" iesniedzami Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā (Liepāja, Zivju iela 7, LV-3401) personīgi vai nosūtot pa pastu līdz 2017.gada 13.novembrim.