Latvijas bibliotekāru 16.konference

„Bibliotēkas tagad! – Iedvesmojošas, pārsteidzošas, iedrošinošas”
2013.gada 18.aprīlī
Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19
 
Programmas projekts
 
09.00 – 10.00 Dalībnieku reģistrācija
 
10.00–10.30    Konferences atklāšana
                        Latvijas Republikas (LR) kultūras ministres  Žanetas Jaunzemes-Grendes uzruna
                        Latvijas Universitātes rektora Mārča Auziņa uzruna
                        Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora Andra Vilka uzruna
                        Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža Andra Jaunsleiņa uzruna
Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētājas Silvijas Tretjakovas uzruna
 
1.sesija              Bibliotēku attīstības un sadarbības iespējas
10.30 – 12.30   
                         
                          Kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija”: bibliotēku nozares stratēģija
                          Jānis Turlajs, LR Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vadītājs
 
                        Bibliotēkas dekonstrukcija
                        Uldis Zariņš, LNB Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītājs
                                               
                        Kultūras institūciju interneta resursi novadpētniecības darba pilnveidošanai: e-arhīvs/pārrobežu arhīvs, raduraksti.lv, Kultūras kanons, KK mobilā aplikācija, NMKK, Linked Heritage.
                        Kultūras informācijas sistēmu centra projektu vadītāji
                       
                        LU Sociālo un humanitāro pētījumu centrs un bibliotēka: jauna koncepcija LU pētniecības un studiju darba konsolidācijā    
                        Dr.Iveta Gudakovska, LU Bibliotēkas direktore
                       
                        Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes un latviešu ģeolingvistikas problēmas
                        Dr. Edmundas Trumpa, LU, ESF projekta „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas“ pētnieks
 
                  Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē – iespējas un                                     sadarbība”
                        Inga Skujiņa, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta direktore
 
13.00–14.00    Pārtraukums


 
2.sesija            Vēstures paraugs un inovāciju nepieciešamība
14.00 – 15.40
 
                               Latvijas bibliotekāru biedrības vēstures mozaīka
                        Dr.Viesturs Zanders, Baltijas Centrālās bibliotēkas vadītājs
 
                        Ieskats Latvijas profesionālajos bibliotekārajos izdevumos
                        Inta Sallinene, Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta galvenā speciāliste
                            
                        ERAF Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta  “Lasīšanas veicināšanas idejas caur jaunajām informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm (Zarasi-Daugavpils)” rezultāti
                        Dzidra Stupāne, Latgales Centrālās bibliotēkas vadītājas vietniece
                                               
                        Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana“
                         Egija Stapkeviča, Bauskas novada Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste    
                                                           
                        "Europe Direct" informācijas punktu attīstības jaunais projekts 
                        Daiga Rokpelne, Valmieras bibliotēkas direktore
                       
                        Jaunas iespējas un izaicinājumi Iecavas novada Ziemeļu bibliotēkai vietējās kopienas aktivitāšu realizēšanā
                        Dzintra Maračkovska, Iecavas novada Ziemeļu bibliotēkas vadītāja
                       
                        Paralēli notiek informācijas stendu „Bibliotēku veiksmes stāsti” skate  
 15.45-17.00  LU Bibliotēkas rekonstruētās galvenās ēkas apskate Kalpaka bulvārī 4
 
17.00 -20.00 Latvijas bibliotekāru biedrības 90 gadu jubilejas balle (vieta tiks precizēta)
                        Balles atklāšanā konkursa „Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs!”
                        uzvarētāju apbalvošana, LNB Atbalsta biedrība
                         
Rīcības komiteja:                                                                   Informācija par kongresu:
 
Silvija Tretjakova, LBB / LNB                                               www.biblioteka.lv www.lnb.lv
Iveta Gudakovska, LU bibliotēka                                           LBB
Dzintra Mukāne, LNB / LBB                                                 Tālr.: 67312792
Linda Langenfelde, LR KM BN
Doloresa Veilande, LBB/RCB                                               bibliotekarubiedriba@gmail.com
Olita Pričina-Voitika, LNB AB
 
Konferenci organizē: Latvijas Bibliotekāru biedrība, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Atbalsta: KM Bibliotēku un arhīvu nodaļa, Latvijas Universitāte un LU bibliotēka, LNB
Atbalsta biedrība, Rīgas Centrālā bibliotēka