Latviešu rakstniekam Paulam Bankovskim -50

“Pauls bija viens no tiem autoriem, kuri laikposmā pēc neatkarības atgūšanas pirmie atļāvās savos tekstos ielaist tik raibu iztēles spietu, ar kādu līdz tam lepoties varēja retais. [ … ] Pauls jau ļoti agri atrada savu, absolūti autentisko [ … ] balsi, kura gan izaicināja, šokēja, blēņojās, urķējās neatļautās teritorijās un sajūsmināti pārradās ar guvumu, tomēr – un droši vien tieši tāpēc – bija nesamākslota, dzīvīga un allaž izcili trāpīga gan valodiskā, gan saturiskā aspektā.” Tā literatūrzinātniece Bārbala Simsone atvadvārdos rakstniekam.

Lasītavā martā literatūras izstāde veltīta rakstnieka Paula Bankovska daiļradei.