Latviešu rakstniecei Zentai Mauriņai 125

“Zentas Mauriņas esejas, kas vienādi izceļas ar domu dziļumu un valodas stilu, atmiņā visvairāk iespiežas ar savu emocionālo patiesumu un ar atsevišķiem domu graudiem, kas lasītāju vedināt vedina uz viņas domām atsaukties pašam ar savām pārdomām.” Latvijas valsts prezidente (1999-2007) Vaira Vīķe-Freiberga grāmatā “”Sirds mozaīka” atbalsis” būvē pārdomu tiltu uz Z.Mauriņas rakstīto. Šis un daudzi citi bibliotēkas krājumā atrodami publicēti darbi decembrī apkopoti literatūras izstādē, kas veltīta izcilās latviešu esejistes, literatūrzinātnieces Zentas Mauriņas neparastajam dzīves ceļam un literārajam mantojumam.