Latviešu dzejniekam Egilam Plaudim - 90

Jūnijā ar ieskatu daiļradē, atceramies dzejnieku, atdzejotāju Egilu Plaudi.
Virtuālajā atcerē iekļautas grāmatas no Salaspils novada bibliotēkas krājuma un fotogrāfijas no K.Skujenieka personīgā arhīva.
Draudzības saites vienoja Egilu Plaudi un mūsu dzejnieku Knutu Skujenieku. Literāts viesojies Salaspilī Daugavas svētkos. 2009.gada Knuta dienai veltītā pasākumā „Dzejnieka vēstules” viesu pulkā bija arī dzejnieka dzīvesbiedre, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Retumu un rokrakstu nodaļas bibliogrāfe Skaidrīte Plaude. 2001.gadā iznākušajā iepriekš grāmatās nepublicētas dzejas izlasē „Ripo mēness mandarīns” ievadvārdu autors ir Knuts Skujenieks.