Lasīšana un lasītprieks iet roku rokā.

 

                Šogad uz Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas pasākumiem tika aicināti Salaspils 1. vidusskolas 4. klašu skolēni. Pieminot pasaulē populārās rakstnieces A. Lindgrēnes 110. dzimšanas dienu un iekļaujoties šīs nedēļas tēmā Ziemeļu salas, izvēlējāmies lasīt fragmentu no grāmatas “Mēs- Sālsvārnas salas vasarnieki”. Pateicoties rakstnieces labestības caurstrāvotajiem darbiem – bērni iepazīst iejūtību, līdzjūtību, izpalīdzību un daudzas citas cilvēciskas vērtības. A.Lindgrēne ir iedvesmojusi neskaitāmas lasītāju paaudzes un daudzi ir kļuvuši par aizrautīgiem grāmatu draugiem.  Ceram, ka mūsu klausītājus ieinteresēja šī grāmata un viņi to izlasīs.

Turpinājumā bērniem nācās improvizējot nodarboties ar makšķerēšanu. Katram bija jāizvelk zivtiņa, pie kuras piestiprināts jautājums par Ziemeļvalstīm, A.Lindgrēnu vai viņas darbiem. Jautrā gaisotnē tika nomakšķerētas visas zivis un jautājumi atbildēti.
Šādas priekšālasīšanas stundas noteikti ir nepieciešamas, lai veicinātu interesi par  lasīšanu un tuvinātu grāmatai.
Lai nezūd lasītprieks!  Mēs priecājamies par katru jaunu lasītāju.
 
 
 
 
Teksts: I.Siņica
Foto: J.Vdovičenko, L.Ozoliņa