Kuru dziesmu izdziedāju, to satinu kamolā

 

 

Salaspils novada bibliotēka 11.janvāra pēcpusdienā bija aicinājusi savus draugus, atbalstītājus un sadarbības partnerus, lai vakarētu latviešu tautas folkloras noskaņās un kopābūšanā, smeļoties pozitīvas sajūtas, gūtu gaišu iedvesmu ikdienai.

Tradīcija, kas 2007.gadā aizsākās kā titulam „Goda salaspilietis” bibliotēkas izvirzīto, sabiedrībā zināmu salaspiliešu neformāla tikšanās, šodien ir gaidīts notikums daudziem. Satikšanās piepildīta ar smaidiem, labestību un draudzīgām sarunām, atmosfēra allaž ir priekpilna un arīdzan izzinoša. Laika gaitā tradīcija saglabājusies, saturiski bagātinājusies, bibliotēkas draugu loks audzis un, gadiem ejot, kļuvis kuplāks. Ideja, kuras dēļ tradīcija izveidojusies, dzīva ir arvien – pulcināt kopā cilvēkus, ar kuriem ikdienā izveidojušās atbalstošas attiecības, kuras nereti pāraugušas lietišķo komunikācijas formu. Bibliotēkas kolektīvam tā ir iespēja vienuviet redzēt savus draugus, sadarbības partnerus, čaklākos lasītājus un dāsnākos grāmatu dāvinātājus un apzināties, ka cilvēcīgi atvērta attieksme darbavietā ir neatņemama sastāvdaļa, jo atgriezeniskā saite ir smaids un labi vārdi, kas viennozīmīgi ir alga proporcionāli ieguldītajam. Draugu vakarēšana ir brīdis, kad bibliotēka izsaka pateicību draugiem un sadarbības partneriem, atskatās uz spilgtākajiem notikumiem un veiksmēm aizvadītajā gadā. „Paldies ir īsākā un skaistākā lūgšana, kādu jūs varat veltīt kādam, kam esat pateicīgi,” citējot luterāņu mācītāju Juri Rubeni, sanākušos uzrunāja bibliotēkas direktore Daiga Orbidāne.
Tikšanās parasti ietver muzikālu pārsteigumu. Lai arī nepacietīgākie par  vakara viesiem bibliotekārus tincināja jau iepriekš, aktrises Zanes Jančevskas un radošās jauniešu komandas dalība pasākumā atklājās vien īsu brīdi pirms mākslinieku uzstāšanās. Programma balstījās uz latviešu tautas lielākajām vērtībām, tajā savijušās latviešu tautasdziesmas, teikas, pasakas un nostāsti. Atsaucīgā kompānija, kuras sastāvā etnomuzikologi Ansis Jansons spēlēja kokli, vijolniece Lauma Bērza, Ēriks Zeps ar akordeonu un spēcīgās balss īpašniece aktrise Zane Jančevska teicējas lomā, raisīja patīkamu gaisotni, klātesošos aizkustinot un priecējot  ar vitālu, enerģisku priekšnesumu, kurā dziesmas mijās ar stāstiem no latviešu folkloras pūra lādes. Pēc koncerta klausītāju sajūsmu nevarēja nepamanīt.
Bibliotēkas kolektīvs savā un draugu vārdā sirsnībā pateicas māksliniekiem par gūtajām emocijām un impulsiem.
Lasītājiem un draugiem, bibliotēkas kolektīvs vēl sajust lasītprieku arī turpmāk! Lai grāmata ir ģimenes vērtība, kas kalpo kā zināšanu, izaugsmes un pilnveidošanās avots! Lai veselība un dzīvesprieks vairo enerģiju, kas virza pretim mērķim!
 
Teksta autore
Ilze Zariņa