Kultūras ministrijas atbalsts vērtīgo grāmatu iepirkumam

Pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstam projektā “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”, Salaspils novada bibliotēka saņēmusi 109 grāmatu eksemplārus 1203,87 EUR vērtībā. 
Grāmatu iepirkuma ietvaros  Latvijas Nacionālā bibliotēka, kas administrē iepirkumu, sadarbībā ar bibliotēku, literatūras un grāmatizdevēju jomas ekspertiem sagatavoja iepērkamo grāmatu sarakstu. Tajā tika iekļauta 601 grāmata no 47 izdevējiem, eksemplāru skaits – 215 857, no kuriem 69 % ir oriģinālliteratūra un pārējie tulkojumi.
Saņemtās grāmatas ir nonākušas bibliotēku  plauktos.  Pilns grāmatu saraksts pieejams šeit.