Konference "Brīvības cīņas Rīgas apkārtnē"

Šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienas "Latvijas Brīvības cīņas 1919" Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI) rīkoja ar mērķi atgādināt sabiedrībai par vietām, kas saistītas ar notikumiem pirms deviņdesmit gadiem - 1919. gadā, kas lielā mērā izšķīra būt vai nebūt Latvijai kā demokrātiskai un neatkarīgai Eiropas valstij.

          Mantojuma dienu ietvaros 11.septembrī Salaspils novada domes ēkā notika konference "Brīvības cīņas Rīgas apkārtnē", kuras rīkotāji bija VKPAI, Rīgas rajona padome un Salaspils novada dome. Piemiņas brīdī Igaunijas armijas karavīru apbedījumu vietā pie Salaspils kapsētas klātesošos uzrunāja domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, Igaunijas aizsardzības ministrijas pārstāvis Indreks Švēde un pārstāvis  no Latvijas Igauņu biedrības.

          Konferenci atklāja Daugavas muzeja direktore Daina Lasmane, bet Rīgas rajona padomes izpilddirektors Ilgonis Šteinbergs savā uzrunā konferences dalībniekiem atskatījās arī uz iepriekšējos gados rīkoto Mantojuma dienu  kopīgajem veiksmīgajiem projektiem. Ar referātu  "Brīvības daudzpusības aspekti" uzstājās Dr.phil. LMA profesors Andris Rubenis, Dr.hist.h.c. Lilita Vanaga stāstīja un rādīja "Rīgas apkārtne Brīvības cīņu laikā. Dalībnieki un piemiņa" un LMA docents Rihards Pētersons - "Pieminekļi Brīvības cīnītājiem - skats pagātnē un mūsdienās". Konferences dalībnieki iepazinās arī ar Daugavas muzeja un Salaspils novada bibliotēkas veidoto izstādi "Latvijas Brīvības cīņas 1919", kurā varēja apskatīt bibliotēkas veidoto bibliogrāfisko rādītāju "Brīvības cīņas Latvija 1918-1920 : literatūras saraksts no Latvijas bibliotēku katalogiem''. Izstādē tika izmantoti materiāli arī no LNB fondiem.

        Muzeja veidotā ekspozīcijas daļa vairāk atspoguļo tieši cilvēkus un notikumus Salaspilī un tās tuvākajā apkārtnē, kas varētu rosināt ikvienam dziļāk papētīt savas dzimtas vēsturi un tās sasitību ar Latvijas valsts veidošanos. Jo Mantojuma dienu  dziļākā jēga jau ir, veidot sabiedrībā izpratni un cieņu pret savu vēsturi un ar to saistīto mantojumu.

 

 

 

 

    Izstāde "Latvijas Brīvības cīņas 1919" Salaspils novada bibliotēkā būs skatāma līdz 1.oktobrim.