Jūrmalas bibliotēkās viesojoties

 

Reizi gadā, tradicionāli augusta izskaņā, Pierīgas publisko bibliotēku darbinieki dodas profesionālās pieredzes apmaiņas braucienā. Šogad saulaino dienu pavadījām Jūrmalā, apmeklējot 3 bibliotēkas.

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas sistēmā ietilpst 6 filiāles. Ar 1.oktobri viena no filiālēm tiek reorganizēta. Kopumā sistēmā strādā 52 darbinieki (t.sk. tehniskie darbinieki). Bibliotēka no 2018.gada atrodas jaunās, modernās, lasītājiem ar kustību traucējumiem viegli pieejamās telpās.

Bibliotēkas struktūru veido 3 nodaļas – Bērnu nodaļa, Pieaugušo apkalpošanas nodaļa un Krājuma komplektēšanas nodaļa. Ēkā ir plaša lasītāju reģistrācijas telpa, grāmatu krātuve, periodikas lasītava, datorlasītavas, vairākas klusās lasītavas individuālam darbam un bērnu apkalpošanas nodaļa ar pasaku istabu vismazākajiem apmeklētājiem. Bibliotēkas otrajā stāvā pieejama daudzfunkcionālā zāle, kur rīkot tikšanās ar radošo profesiju pārstāvjiem, izvietot plašas izstādes, kā arī organizēt grāmatu prezentācijas un bibliotekāru apmācības.

Pie centrālās ieejas ir uzstādīta grāmatu nodošanas iekārta. Bibliotēkas krājumu aizsardzībai uzstādīti elektroniskie vārti un katrā grāmatā un žurnālā ielīmēta drošības uzlīme. Bibliotēkā ir moderna pašapkalpošanās iekārta, ar kuras palīdzību lasītāji var paši saņemt un nodot izdevumus.

Ķemeru bibliotēkas darbs aizsākts 1894.gadā izrīkojuma zālē jeb kūrmājā, kur atradās lasāmās istabas. Kopš tā laika bibliotēka atradusies dažādās telpās, bet no 2002.gada izvietota divos stāvos, vienā ēkā ar doktorātu un aptieku. Bibliotēkas telpās ierīkots pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs. 1x mēnesī bibliotēkas telpās iedzīvotājus pieņem Jūrmalas domes deputāts.

Alberta Kronenberga Slokas bibliotēkas ir vecākā bibliotēka Jūrmalā, tās pirmsākumi meklējami jau 1885.gadā, kad pieņemts lēmums par nelielas  bibliotēkas izveidošanu. 2007.gadā Slokas bibliotēkai piešķirts Alberta Kronenberga vārds par godu māksliniekam un bērnu dzejniekam, jūrmalniekam. Pie bibliotēkas uzstādīta A.Kronenbergam veltītā piemiņas zīme - tēlnieka E.Krūmiņa un arhitekta V.Šmita veidotie vārti atvērtas grāmatas veidā, caur kuriem lasītājs ienāk grāmatu un zināšanu pasaulē. Īpaši pieminama ēkas otrajā stāvā izvietotā Bērnu nodaļa - te iekārtota atsevišķa istaba, veltīta novadniekam. Saistošā un interaktīvā veidā jaunā paaudze tiek ieinteresēta par grāmatu un lasīšanu. Bibliotēkā izveidota atraktīva izstāde, kurā var skatīt Kronenberga radīto darbu interaktīvas versijas un iepazīties ar mākslinieka un dzejnieka dzīvi un paveikto. Izstādē apskatāmi animēti “Zelta Laiku” rūķu stāsti, brīnumjauki Tuntuļu Jurīša piedzīvojumi Jūrmalas fotofiksācijās, Mazā Ganiņa gaitas milzu pop-up grāmatā.  Bērni var minēt mīklas, likt puzles, lasīt, klausīties, zīmēt, meklēt atskaņu rīmes, iepazīties ar latviešu tautas pasakām.

Apmeklējot bibliotēkas, gūts priekšstats par pakalpojuma klāstu, ko novada bibliotēkas piedāvā sava novada iedzīvotājiem un viesiem. Pasākumi organizēti, lai kopienas iedzīvotājiem rosinātu interesi par grāmatu, lasīšanu un novadniekiem. Bērniem un jauniešiem tiek organizēti lasītveicināšanas pasākumi. Tie tiek papildināti ar darbinieku pašu veidotajām rotaļlietām, tādejādi veicinot bērnu fantāziju par notiekošo.

Dienas programmu papildināja ekskursija pa Jūrmalu gides pavadībā. Interesantais un saistošais stāstījums lika pievērst uzmanību Jūrmalas unikālajai arhitektūrai, skulptūrām un vides objektiem. Apmeklējām  māju, kurā latviešu dzejniece Aspazija pavadīja sava mūža nogali. Šodien Aspazijas māja kļuvusi par Latvijas inteliģences tikšanās mājvietu. Dzeja un mūzika, māksla un vēsture, vienkārši draudzīgas sarunas rada Aspazijas mājas īpašo auru.

 

Evita Gleizde
direktores vietniece

Salaspils novada bibliotēka