Jelgavas reģiona bibliotēkas, kas iedvesmo

Reizi gadā, augusta izskaņā, Pierīgas publisko bibliotēku darbinieki tradicionāli dodas profesionālās pieredzes apmaiņas braucienā. Šogad viesojāmies Jelgavas un Ozolnieku novados, apmeklējot 3 bibliotēkas.
Kā pirmo apmeklējām Ozolnieku novada Centrālo bibliotēku. Tā atrodas ēkas 3.stāvā. Bibliotēkas krājumu veido ~ 18 000 vienību,  reģistrēto lasītāju skaits ~ 900, tai skaitā ⅓ ir bērni un jaunieši. Bibliotēkas darbinieki  aktīvi strādā ar dažādām mērķgrupām, organizējot daudzveidīgas radošas aktivitātes, pasākumu ciklus, Dzejas darbnīcas, konkursus un lasīšanas veicināšanas pasākumus bērniem un jauniešiem.
Bibliotēkas darbinieki, organizējot pasākumus par Ozolnieku novada vēsturi,  tās īstenošanā iesaista Ozolnieku novada vēstures ekspozīcijas krājuma glabātāju, jo ekspozīcija atrodas ēkas 2.stāvā. Pasākumi tiek bagātināti ar interesantiem stāstījumiem, rosinot pētīt un izzināt vēsturi.
Tālāk devāmies uz Ozolnieku novada Ānes bibliotēku, kura izvietota Ānes Kultūras nama 1.stāvā. Bibliotēka ir neliela ar ~4000 vienību lielu krājumu un  ap 300 reģistrētiem lietotājiem.
Bibliotēkas vadītāja ir īstena savas vietas patriote, viņa ar savām aktivitātēm mēģina mainīt sabiedrības viedokli par vidi, kur dzīvojam. Aktīvi sadarbojoties ar pirmsskolas izglītības iestādi, viņa jaunajai paaudzei māca dzīves  pamatvērtības un lokālpatriotismu. Bibliotēkas telpās tiek izstādītas plašas vietējo novadnieku – amatnieku darbu izstādes.
 
Dienu noslēdzām apmeklējot Jelgavas pilsētas bibliotēku, kura jau nākamgad svinēs 100.jubileju un šajā laikā paveikusi ļoti daudz. Bibliotēka atrodas  pilsētas centrā, ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Bibliotēkai ir 3 filiāles – Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka un bērnu bibliotēka “Zinītis”. Tās savas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem piedāvā vairāk nekā 193 000 grāmatu un 300 nosaukumu preses izdevumu žurnālus un laikrakstus. Vidēji dienā bibliotēkas apmeklē 413 cilvēki. Jelgavas pilsētas bibliotēka aktīvi darbojas arī sociālajos tīklos.
Bibliotēka pilda reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un ir konsultatīvais un metodiskais centrs 28 Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību bibliotēkām. Bibliotēkā tiek veidots Jelgavas pilsētas un novada pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs, Jelgavas novadpētniecības datu bāze, ievērojamo personību datu bāze u.c.
Bibliotēkas darbinieki aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē un organizētie pasākumi bieži vien iziet ārpus ēkas sienām – Dzejas dienas, Piena paku laivu regate u.c.
Kā jaunumu bibliotēka piedāvā lasīšanas brilles. Sadarbībā ar SIA „OC Vision” un SIA „Vision Express Baltija” bibliotēkā pieejamas bezmaksas lasāmbrilles lasītājiem lasīšanai uz vietas. Šī ideja noskatīta kādā bibliotēkā Bavārijā, Vācijā, un nu īstenota Jelgavā. Akcija norisināsies līdz nākamā gada 15.janvārim un turpināsies, ja lasītājiem šis pakalpojums būs noderīgs.
Savukārt sadarbībā ar Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļu, ir iespējams iznomāt bibliotēkas Krišjāņa Barona zāli laulību reģistrācijai.  
Lai modernizētu bibliotēkas pakalpojumus un ieviestu jaunus pašapkalpošanās risinājumus, bibliotēka ar sadarbības partneriem Latvijā un Lietuvā īsteno projektu “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā”, kā rezultātā bibliotēkā uzstādīti drošības vārti, pašapkalpošanās un grāmatu nodošanas iekārtas.
Programmu papildināja arī muzeju apmeklējumi - Jāņa Čakstes mājas “Auči” atjaunotajā kalpu mājā 2018.gadā atklāta jauna ekspozīcija, kas modernā, laikmetīgā formātā vēsta par Latvijas Valsts pirmā prezidenta un viņa dzimtas likteņiem Latvijas vēstures un demokrātijas attīstības kontekstā.  
Savukārt Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs lepojas ar izcilā latviešu gleznotāja Ģederta Eliasa gleznu kolekciju.
Teksts:
Evita Gleizde
galv. bibliotekāre-metodiķe
Salaspils novada bibliotēka
Foto: Anda Priedīte