Izstādes un pasākumi septembrī

 
Lasītava
 
11.09. plkst.19:00
 
„Zemi virši zied, un vēlīni kadiķi smaržo” /V.Ernštreits/ 
literāri muzikāla tikšanās ar dzejnieku Valtu Ernštreitu

 
Ar taigas pamodinātu mūža interesi zinātnē”
literatūras izstāde, veltīta bioloģijas hab.doktora,
profesora Artura Mauriņa 95 gadskārtai

9.09. - 28.09.
Literatūras izstāde
Par lībiešiem bibliotēkas krājumā”
 
 
 
Bērnu un jauniešu
apkalpošanas nodaļa
 
 
11.09. plkst. 12:00
Pasākums „Burvīga diena citu jauku vidū”
 tikšanās ar dzejnieci Māru Cielēnu
 

 
Dzejas dienām veltīta literatūras izstāde
Pieturi, mākoni!
Man ar` uz to pusi,
Kur kļava tik savādi
Nosarkusi
/M. Cielēna/

 
Literatūras izstāde
„Pilnveido savas svešvalodu zināšanas”
angļu vārdi
neturas mēlē
angļu vārdi
man vēl sunīšus spēlē
/U.Auseklis/
 
 
Abonements
 
Literatūras izstāde veltīta
Pasaules tūrisma dienai
…tieši dabas pasaulē var pieredzēt īstus brīnumus!
/B.Grills/
 
 
Dienvidu filiālbibliotēka
Literatūras izstāde veltīta Dzejas dienām
Kā sudrabota zīļu rota
Man dzejas ritmi ausīs skan
/P. Rozītis/
 
 
Saulkalnes filiālbibliotēka
 
Tematiskā izstāde
Grāmata? Filma? Abas! : Grāmatas,
pēc kurām uzņemtas filmas”
 

 
11.09. plkst.10:00
 
Dzejas dienu pasākums PII Daugaviņa
 pie bērniem ciemojas dzejniece Māra Cielēna