Izstādes un pasākumi Salaspils novada bibliotēkās 2016.gada novembrī

 
Salaspils novada bibliotēkā
Lasītavā
 
7.11.- 4.12. Literāra izstāde tēlnieka Teodora Zaļkalna 140 gadadienai „Gaisma akmenī”
22.11. plkst. 16.00 K.Skujenieka grāmatas "Basās zvaigznes" bilingvālā izdevuma atvēršanas svētki
 
Bērnu un jauniešu nodaļa
 No 03.11. līdz 02.12. skatāmas izstādes:
maza mana tēvuzeme
divu roku platumā
mīļa mana tēvuzeme
divu roku siltumā
dziļa mana tēvuzeme
visa mūža garumā” /K. Skujenieks/
Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīta tematiska izstāde
 
Neticami patiesi stāsti bērniem”
 Literatūras izstāde „Latviešu rakstniekam Ērikam Kūlim – 75”
 
Dienvidu filiālbibliotēkā       
 1.11.- 15.11. Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļai veltīta tematiska izstāde
                    „Nākotne Ziemeļos”
 17.11.- 25.11 “Ko sveši spēki man var padarīt,
                      Jo tagad zinu es, kā gaisma krīt” /I. Ziedonis /
Literatūras izstāde veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas dienai
 
Saulkalnes filiālbibliotēkā
 31.10.- 25.11. Literatūras izstāde „No šīs zemes, no šiem bērzu kalniem mani neaizvilinās neviens…” Dzejniecei, prozaiķei Dainai Avotiņai - 90
 7.11.- 18.11. Tematiskā izstāde „Latvija, Latvija…tu būsi tik maza, tu būsi tik liela, cik lielu mēs tevi ar domām un sirdi pasaulē izaudzēsim.” / L.Brīdaka/
                     18. novembris - Latvijas valsts pasludināšanas gadadiena