Izstādes un pasākumi oktobrī

Knuts Skejenieks Ārpus vietnes stāsti

 

Lasītava

 

 

Literāra izstāde
veltīta Latgales patriotam, valstsvīram, garīdzniekam,
literātam Francim Trasunam – 155
 
No taisnības, tautas un Dieva
Neviens mani nevarēs šķirt
 /F.Trasuns/
 
Citādai Knuta dienai veltīta
“Knuts Skujenieks Ārpus vietnes stāsti”
 
 
 
Bērnu un jauniešu
apkalpošanas nodaļa
 
 
Literatūras izstāde
„Spoki un spociņi: šausmu žanra literatūra bibliotēkā”
 
Kas par acīm
no sienas spīdēja?
Kas par ēnu
Gar logu līda?
/M. Čaklais/

 
Literatūras izstāde
„Asini prātu un risini atjautīgus uzdevumus un mīklas”
Labi būt stipram, gudram divreiz labāk
/Latv.sakāmv./
 
 
 
Abonements
 
no 1.10.
salaspilietes Sintijas Siņicas mākslas darbu izstāde
„Dabas prieks, kam nedziest krāsas”
 

 
Tematiskā izstāde
Vingrojumi – veselībai!”
 
Vissvarīgākais, ko cilvēks var izdarīt,
ir ne jau pārmainīt pasauli, bet gan sevi.
/I. Ziedonis/
 
 
 
Dienvidu filiālbibliotēka
Literatūras izstāde
Muižas un pilis Latvijā”
 
Spēlēsim pilīs! Vai Latvijā piļu trūkst?
/Viks/
 
 
Saulkalnes filiālbibliotēka
 
Tematiskā izstāde
Pasaules mākslas un arhitektūras šedevri”