Izstādes un pasākumi oktobrī

Lasītava
Abonements
Bērnu un jauniešu
apkalpošanas nodaļa
Dienvidu
filiālbibliotēka
Saulkalnes
filiālbibliotēka

 

4.10. - 26.10.

Literāra izstāde
„Mūsu sirds ir debesis” 
rakstniecei, tulkotājai
Elīnai Zālītei - 120    

 

 

 

25.10. plkst. 17:30

Cikla Ceļojumu stāsti bibliotēkā
 ietvaros tikšanās ar ceļotāju un rakstnieku
Pēteri Strubergu

Stāstījumos un fotogrāfijās iepazīsim Papua - Jaungvineju un Keniju

 

 

Literatūras izstāde
 „Vācu rakstniekam
Otfrīdam Preisleram – 95”

„Ceļojums sapnī”

 

 

Literatūras izstāde
„Rakstnieks Alberts Bels”
 
„Galvenais ir padarītais darbs,
nevis nepaveiktie labie nodomi” /A.Bels/

 

 

 

 

Tematiskā izstāde

„Kā tas bija „90-ie un pēc tam...”

 

 

 

 

 

 

līdz 20.12.
 
Latvijas simtgadei
veltītā cikla izstāde
„Latvijas novadi. Vidzeme”
 
„Vidzemītes bērniņš biju,
Vakar biju Vidzemē.
Vidzemītes ziedus rāvu,
Nopinusi vainadziņu”.
/L.t.dz./

 

8.10. - 22.10.

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošā izstāde
    „Baltijas brīvības ceļš”                                   

 

Literatūras izstāde
„Terapija mūsu dzīvē”
„Grāmatas kuras dziedē,
rada, dod…”