Izstādes un pasākumi novembrī

2018.gada NOVEMBRĪ

Lasītava

Abonements

Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa

Dienvidu filiālbibliotēka

Saulkalnes filiālbibliotēka

 

Literāra izstāde veltīta maizei...
No graudu audzēšanas līdz maizes cepšanai...

„Rudzi ir pelēkā patiesība” /I.Ziedonis/

 
Ziemeļvalstu literatūras izstāde
„Mēs esam debesu gaismā
Tā staro uz mums…”
 /J. Sonnevi/
 
Literatūras izstāde
„Latviešu dzejniekam Ojāram Vācietim - 85”
 
 „Par cilvēku tiešāk
Un taisnīgāk saka
tā zeme, uz kuras viņš mīt”

 

12.11. plkst.17:30

 
Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas ietvaros
Krēslas stundas lasījums pieaugušajiem
„Varonis un laiks”
 
 
Tematiska izstāde
„Latvijai - 100! Kā tapa Latvija”
 
„Saulainajā knēveļu pilsētā”
Literatūras izstāde
„Krievu bērnu rakstniekam Nikolajam Nosovam – 110”
 
 
13.11. plkst.10:00
 
Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas ietvaros
 Rīta stundas lasījums bērniem „Varoņi un antivaroņi”
 
 
Lāčplēša dienai un LR proklamēšanas dienai veltīta tematiska izstāde
 
„Visos svētkos katrā gadalaikā
mūsu mājās ir skaisti”
/M. Laukmane/

 

 
 

2.11.-  15.11.

Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas izstāde
„Varoņi Ziemeļvalstu literatūrā”

līdz 20.12.

Latvijas simtgadei veltītā cikla izstāde
„Latvijas novadi. Vidzeme”
 
„Vidzemītes bērniņš biju,
Vakar biju Vidzemē.
Vidzemītes ziedus rāvu,
Nopinusi vainadziņu” /L.t.dz./

16.11.-30.11.

Literatūras izstāde veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas dienai

„Ar lielo gaismu, kas pa nakti ausa,
Ir mana tauta cēlusies”
/Rainis/