Izstādes un pasākumi martā

 

Lasītava

 

 7.03.- 31.03.

Literāra izstāde, veltīta
Latvijas Nacionālā teātra simtgadei​

 

Bērnu un jauniešu
apkalpošanas nodaļa

 

 
Literatūras izstāde
„Latviešu dzejniekam V. Plūdonim – 145”
 
 „Klau, līksmodams, smiedams,
Iet pavasarlietutiņš,
Kā nerātnis puisēniņš
Dzen jokus viņš”

„Uzzini, iemācies, izmanto!”

Tematiskā izstāde
„Pilnveido savas digitālās prasmes”

15.martā 17.30

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018”
noslēguma pasākums – tikšanās ar rakstnieci Andru Manfeldi

Abonements

Literatūras izstāde veltīta
Ūdens dienai
…atvari, dzelmes, krāces, mūži
   laika vižņi, likteņu putas
   dejo virs viļņiem…
/D.Gulbe/

līdz 26.04.

mākslinieces salaspilietes Daigas Gulbes gleznu izstāde
 „…gribas vienkārši pazaudēt laiku…”

 

Dienvidu filiālbibliotēka

4.03.- 15.03

Literatūras izstāde
„125 gadi kopš pirmā Latvju dainu izdevuma (1894)”
„Tautasdziesma aptver visu cilvēka
esamību gan kosmiskos lokos, gan ikdienišķajās izpausmēs” /M. Zālīte/

18.03.- 29.03.

Eiropas Digitālā nedēļa
„Digitālie pakalpojumi iedzīvotājiem”
 tematiska izstāde un konsultācijas

Saulkalnes filiālbibliotēka

Tematiskā izstāde
„Jebkura valoda - bagātība"