Izstādes un pasākumi jūnijā

 

Lasītava

 

līdz 17.06.
Literāra izstāde
„Viņa vārdi dzīvo, viņa krāsas elpo" – 
rakstniekam Jānim Klīdzejam - 105

13.06.- 28.06.
Tematiskā izstāde
Saulgriežu noskaņās
 
Bērnu un jauniešu
apkalpošanas nodaļa
 
 
Literatūras izstāde
„Krievu dzejniekam A. Puškinam – 220”
Ak, tu, kas prati savienot
Ar dziļām jūtām nemaldīgu gaumi

 
Vasaras saulgriežiem
veltīta tematiskā izstāde
Jāņa bērni danci veda
Apkārt kuplu ozoliņu,
Es tev lūdzu, Jāņa māte,
Ieved danci istabā.
/L.t.dz./
 
 
Abonements

 

Literatūras izstāžu cikls
Vasaras romāni
Kad no šeit un tagad nokļūšu tur un tad
meklēšu atkal to pašu
ko meklēju tagad…
 /M. Laukmane/
Dienvidu filiālbibliotēka
 
Literatūras izstāde
veltīta Jāņu dienai
“Pie avota līgot gāju
Pašā zāļu vakarā;
Izlīgoju zelta kroni
Ar visām lapiņā”
 
Saulkalnes filiālbibliotēka
 
Tematiskā izstāde
Iepazīsties: grāmatas galvenais varonis – dzīvnieks”