Izstādes un pasākumi decembrī

Lasītava

Abonements

Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa

Dienvidu filiālbibliotēka

Saulkalnes filiālbibliotēka

 

 

 

Tematiska izstāde

„Rakstainie dūraiņi - latviskās identitātes apliecinājums”

 

 

 

Ziemassvētkiem veltīta  literatūras izstāde

Gods Dievam augstībā, un cilvēkiem – labs prāts!
Un, kur tu ej, tev ceļš ir gaismas klāts.
/I. Ziedonis/

 

 

 

Ziemassvētkiem veltīta tematiska izstāde

„Dziļā miegā zeme dus,
Ezers aizver plakstus.
Sniega māte čakli auž
Baltus zvaigžņu rakstus”
/Dz. Rinkule-Zemzare/
 
Literatūras izstāde
„ANO Cilvēktiesību diena”

„Cilvēka galvenā vērtība- tā ir brīvība” / O. Elitis/

 

 

Izstāžu cikls

„Ar ko mēs lepojamies : latviešu kultūra un tradīcijas”

 

 

„Mans aicinājums ir dāvāt bērniem prieku”

Literatūras izstāde
„Krievu bērnu rakstniekam
V.Dragunskim – 105”
 
līdz 20.12.
Latvijas simtgadei veltītā cikla izstāde
„Latvijas novadi. Vidzeme”
 
„Vidzemītes bērniņš biju,
Vakar biju Vidzemē.
Vidzemītes ziedus rāvu,
Nopinusi vainadziņu” /L.t.dz./