Izstādes Salaspils novada bibliotēkās 2017.gada janvārī

 

Winter graphicsWinter graphicsWinter graphics

 Salaspils novada bibliotēkā 

Lasītavā
·  līdz 12.01. Tematiska izstāde „Dedz sirdī svētku liesmu” – gada baltākie svētki mūzikā
 
·  05.01.- 28.01. Literāra izstāde „Valodniecei, folkloristei Veltai Rūķei-Draviņai – 100”
 
Bērnu un jauniešu nodaļā
No 09.01. līdz 02.02. skatāmas izstādes:
 
  • „Vēl arvien nezinu, kura pasaka būs mana” /A. Neiburga/
                        Latviešu rakstnieces Andras Neiburgas jubilejai veltīta literatūras izstāde
 
  • „Brīnumiņ, brīnumiņ,
Ieliec zvaigzni plaukstā,
Lai tā sildīt silda mūs
Ziemas naktī aukstā.”/V. Ļūdēns/
Literatūras izstāde „Latviešu dzejniekam Vitautam Ļūdēnam - 80”
 
·       „Tev mani stāsti aizmirst liks
To sniegu, kas aiz loga snigs.”
Literatūras izstāde „Angļu rakstniekam Lūisam Kerolam – 185”
 
 
Dienvidu filiālbibliotēkā       
 
·     02.01.- 14.01. Tematiskā izstāde:
“Ej, Laimiņ, kur iedama,
Nāc pie manis pāriedama,
Palīdz man grūtu mūžu
Vieglumā darināt.” /Latv.t.dz./
 
·     16.01.- 31.01. Literatūras izstāde „Angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam – 135”
“Roku rokā pie tevis mēs nākam,
Kristofers Robins un es.”
 
 
Saulkalnes filiālbibliotēkā
 
·     09.01.- 20.01.  Tematiskā izstāde „1991.gada Barikāžu aizstāvju atceres diena”
                        „Bijām vienoti kā žagaru kūlis, ko nevar salauzt.”
           
·     02.01.- 27.01. Literatūras izstāde „Rakstniecei Andrai Neiburgai - 60”