Izstādes Salaspils novada bibliotēkās 2017.gada februārī

 

         Snow wallpapers

Salaspils novada bibliotēkā

 
Lasītavā

* 3.02.-28.02. Literāra izstāde „Rietumvējš no Liepājas” - dzejniecei Mirdzai Ķempei 110

Abonementā

* no 6.02.  Vitauta Budreika foto izstāde „Dabas foto – Saulrieti” 

Bērnu un jauniešu nodaļā
 
* No 03.02. līdz 02.03. skatāmas izstādes:
 „Laiks pieder mums?
   Mēs piederam laikam?
   Laikam”.
Latviešu dzejnieces, dramaturģes Māras Zālītes  jubilejai veltīta literatūras izstāde
 
 „Dzeltenos dzīparus pati sev sameklēju
ar rudzu ziedu,
ar brieduma vēju.”
Literatūras izstāde „Latviešu rakstniecei Skaidrītei Kaldupei – 95”
 
 
Dienvidu filiālbibliotēkā       
* 6.02.- 11.02. Tematiska izstāde veltīta droša interneta nedēļai
* 9.02. plkst. 16:00 pasākums droša interneta nedēļas ietvaros  „Cilvēks digitālo mediju vidē”
* 13.02.- 28.02. Literatūras izstāde „Dzejniece un dramaturģe Māra Zālīte”
             “Es esmu nu tik brīva - Brīvāk nevar. Es peldu brīvībā kā zivs.”  
 
Saulkalnes filiālbibliotēkā
* 30.01.- 24.02. Literatūras izstāde „Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei -95”
                        „Nē! Tādas ziemas nav, kas mīlu sniegiem klāj,
        Un tādas mīlas nav, kas gaismu neatstāj!”

* 7.02. Droša interneta diena - visas dienas garumā „Kopā par labāku internetu” - Mēdijpratības konkurss ar uzdevumiem skolēniem dažāda vecuma grupās