Izstāde, veltīta Knuta Skujenieka 70 gadu jubilejai

Knuta Skujenieka 70. dzimšanas dienas pasākums Salaspils novada bibliotēkā 27.09.2006. sākās ar Daugavas muzeja veidotās izstādes "Dzejniekam Knutam Skujeniekam - 70" atklāšanu.Izstāde apskatāma līdz 14. oktobrim.

Pasākuma turpinājumā klausījāmies dzejoļus no jubilāra jaunās dzeju grāmatas "Tagad es esmu Aleksandrs", kā arī fragmentus ar paša autora komentāriem no Jāņa Rokpeļņa monogrāfijas par Knutu Skujenieku "Smagi urbjas tinte". Notika arī Salaspils novada bibliotēkas izveidotā diska "Kopā ar Knutu Skujenieku" prezentācija.

Jubilāru sveikt bija ieradušies ne tikai salaspilieši, bet arī bibliotekāri no Rīgas rajona, Ogres un Saldus, kur dzejnieks savulaik viesojies.