Izstāde "Dziesmas ceļš Salaspilī"

Salaspils novada bibliotēkā 11. jūlijā vakarā kopā ar Salaspils jaukto kori "Elpa" tika ieskandināts izstādes "Dziesmas ceļš Salaspilī" turpinājums. Aicinām ikvienu interesentu vēl līdz 31. jūlijam apskatīt izstādi bibliotēkas 2. stāvā!

 

Par izstādi:

 

2020. gadā Salaspils novada bibliotēka digitalizēja Salaspils jauktā kora ilggadēja dziedātāja Jāņa Nesenberga fotokolekciju. Jāņa Nesenberga albums un nozīmīšu kolekcija analogā formātā glabājas Daugavas muzejā, taču bibliotēka glabā šo materiālu digitālās kopijas, un ir sākusi veidot Salaspils jauktā kora vēstures digitālo kolekciju.

 

2022. gada izskaņā / 2023. gada pirmajā pusē ar fotogrāfijām un citiem materiāliem, kā arī atmiņu stāstījumiem kolekciju papildināja Salaspils jauktā kora (tolaik Zinātņu Akadēmijas Botāniskā dārza kora) ilggadējas dziedātājas Egita Šatinska un Vija Vose, atmiņās dalījās arī pirmā Daugavas muzeja vadītāja un izveidotāja Daina Lasmane. Šobrīd digitalizētas ap 300 fotogrāfiju un citu materiālu, taču darbs turpinās un materiāli nāk arvien klāt.

 

Jau jūnijā, pēc izstādes “Dziesmas ceļš Salaspilī” atklāšanas, uz bibliotēku tika nogādāts liels daudzums dažādu materiālu par Salaspils jaukto kori – fotogrāfijas, dalībnieku saraksti, ielūgumi, apsveikumi, diapozitīvi, goda raksti, afišas, karikatūras un citi vērtīgi dokumenti un laikmeta liecības. Esam pateicīgi Renātei Ziedonei, Gunāram Kūkojam, Evijai Lipiņai un īpaši Annai Krasovskai par atsaucību un ieinteresētību, vienkopus savācot materiālus par Salaspils kordziedāšanu, un dodot iespēju bibliotēkai iepazīstināt ar tiem plašāku sabiedrību. Šie materiāli ir saglabājušies un pieejami, pateicoties Ritai Pundiņai, kura savas dzīves laikā rūpējās par kora vēstures materiālu apkopošanu. Šajā izstādē aicinām ielūkoties daļā no šiem vērtīgajiem un interesantajiem materiāliem.

 

Bibliotēkas novadpētniecības krājuma īpašā vērtība ir digitalizētu fotogrāfiju kolekcija par Salaspils jauktā kora vēsturi līdz 20./21. gadsimta mijai, kā arī atmiņu ieraksti par kordziedāšanas laikā piedzīvoto. Daļa no šīs kolekcijas aplūkojama virtuālajā izstādē "Salaspils jauktais koris attēlos un atmiņās", kas ir pieejama pastāvīgi Salaspils novada bibliotēkas tīmekļvietnes sadaļā "Digitālās kolekcijas".

 

Dziedāšanas tradīcija nesākas un nebeidzas ar Dziesmusvētkiem – tas ir nerimstošs ikdienas process. Arī bibliotēkai priekšā apjomīgs darbs pie materiālu digitalizēšanas, sistematizēšanas un atmiņu ierakstīšanas. Saredzam šajā darbā bibliotēkas misiju – veidot lokālas nozīmes kolekciju par Salaspils koriem.

 

Aicinām arī Tevi dalīties ar fotogrāfijām un citām liecībām, kā arī atmiņām, lai kopīgi veidotu digitālo krātuvi par Salaspils jaukto kori!