Izsludināts konkurss Voldemāra Caunes balvai

Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka izsludinājusi konkursu Voldemāra Caunes balvai "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem"

Voldemāra Caunes Balvu piešķir reizi gadā tiem bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas.

Konkursu uz Balvu no 2007. gada organizē Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka.Pieteikumi 2022. gada Voldemāra Caunes balvai "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem" nosūtāmi uz Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas elektronisko adresi  biblioteka@liepaja.lv   līdz 2022.gada 16.novembrim (ieskaitot).

Balvas saņēmējs tiks paziņots Liepājas pilsētas Centrālas zinātniskās bibliotēkas 245.gadskārtas konferences laikā - 2022.gada 25.novembrī. 
Papildus informācija pa tālruni: 634 24570 vai  634 24210, un www.liepajasczb.lv